Việc làm Senior Software Engineer [PHP]

Nơi làm việc:

Cầu Giấy

Mức lương:

1200 - 1800$

Lượt xem: 5357

Thông tin tuyển dụng

Mã công việc :
H4642
Cấp bậc :

Nhân Viên có kinh nghiệm

Ngành nghề :

IT - Phần mềm

Thời gian làm việc :
08:00 ~ 17:00 (T2-T6)
Số lượng tuyển :
1

Mô tả công việc

- are strong experiences inweb-based application​ to produce functional web system solutions
- work with upper management to define software requirements and take the lead on operational and technical projects.

Yêu cầu chung

Proven experience as a Senior Software Engineer - at least 4 years working experience in PHP
(no pause)
- Strong experience in Requirement Analysis, System Design, Test Design.
- Strong experience in Web Application Development using the LAMP (>4 years).
- Experience at least one PHP Framework (Laravel, CakePHP, Yii, Codeigniter,
Symfony,...).
- In-depth knowledge of MySQL and proficient in writing, optimizing SQL query withhigh performance.
- In-depth knowledge of object-oriented programming and proficient in using design patterns
- Knowledge of web technologies including HTML/CSS/Javascript/AJAX etc,...
- Understanding & proficient in using code versioning tools such as ‘Git/Subversion’.
- Familiarity with Unix-type operating systems (e.g. CentOS).
- Analytical mind with problem-solving aptitude.
- Ability to work independently.
- Excellent organizational and leadership skills.
- Good English skills

Quyền lợi

- Công ty đã ngộ tốt, dự án chuyện nghiệp nên yêu câu khá cao
- Vì đây là các vị trí khó tuyển đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm, nên công ty có thể cân nhắc việc trao đổi bonus trong buổi phỏng vấn vòng 2 dựa trên năng lực thực tế của ứng viên.

Thông tin nhà tuyển dụng

Lĩnh vực hoạt động :
Số nhân viên:
Thông tin công ty:
Offshore development business(product & system development for client in Japan), SNS marketing (headquarter in Japan, ex. Running account on SNS, running advertisement, Movie promotion etc.)

Nộp hồ sơ như thế nào

Phương thức ứng tuyển:
Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
Người liên hệ:
Ms. Lê Nga (Lenka)
Điện thoại:
0868 24 23 12/ 02432242219
Quy trình xét tuyển:
- Bước 1: Phỏng vấn tại Jellyfishhr.com
- Bước 2: Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng

Công việc tương tự

Lên trên