Việc làm Engineer - Jellyfish HR

Quality Control Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N3

3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng hoặc Kỹ sư

700 - 1200$
Hà Nội

Hoàn Kiếm

14/03/2018
Lượt xem: 95

Electrical Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

A Bachelor’s or College Degree in Mechanical or Electric or Mechatronics.

500 - 700$
Hồ Chí Minh

District 2

14/03/2018
Lượt xem: 55

Mechanical Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

A Bachelor’s or College Degree in Mechanical or Electric or Mechatronics.

500 - 700$
Hồ Chí Minh

District 2

14/03/2018
Lượt xem: 60

SAP ERP Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm lập trình từ 3 năm trở lên

700 - 1000$
Hà Nội

Cầu Giấy

13/03/2018
Lượt xem: 59

Software Engineer [PHP]

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

800 - 1200$
Hà Nội

Cầu Giấy

12/03/2018
Lượt xem: 68

Junior Software Engineer [PHP]

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

500 - 800$
Hà Nội

Cầu Giấy

12/03/2018
Lượt xem: 69

Sales Engineer (Industrial Equipment)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3 year sale experience in industrial equipment

900 - 1200$
Hồ Chí Minh

HCMC

12/03/2018
Lượt xem: 62

Maintenance Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Có kinh nghiệm tương đương tại công ty sản xuất

350 - 450$
Hưng Yên

Hưng Yên

06/03/2018
Lượt xem: 103
450 - 500$
Hà Nội
06/03/2018
Lượt xem: 98

Product Engineer [Function analysis]

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

450 - 500$
Hưng Yên
28/02/2018
Lượt xem: 134

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên