Việc làm , Tiếng Nhật - Jellyfish HR

GA Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

28 ~ trở lên

1000 - 1400$
Đồng Nai

Văn Lâm

25/03/2020
Lượt xem: 293

Thông dịch viên

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2

700 - 1400$
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

23/03/2020
Lượt xem: 333

Quản lý cho thuê (Tenant-Leasing Manager)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

tiếng Anh đọc - dịch được tài liệu, hợp đồng

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh

Quận 1

20/03/2020
Lượt xem: 426

Sales staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có kiến thức về máy móc

1000 - 1300$
Hồ Chí Minh

Quận 7

19/03/2020
Lượt xem: 490

Sales staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp Đại học, từ 25 ~ 39 tuổi

800 - 1500$
Hồ Chí Minh

Quận 1

18/03/2020
Lượt xem: 480

Sales staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

24 ~ 32  tuổi

500 - 600$
Hồ Chí Minh

Quận 4

18/03/2020
Lượt xem: 385

Quản lý sản xuất (mảng thực phẩm)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

tuổi từ 24~28

500 - 800$
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

11/03/2020
Lượt xem: 983

Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Nam, 33 tuổi trở lên

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh

HCM, Q4

10/03/2020
Lượt xem: 696

Kỹ Sư Cầu Nối (BSE)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực IT, 1 năm trong lĩnh vực BSE

2500 - 3000$
Hồ Chí Minh

Quận 3

05/03/2020
Lượt xem: 604

Senior Accountant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N2

Nữ (Từ 25 tuổi trở lên). TOEIC 750 hoặc tương đương, Kiến thức tốt về kế toán

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh

Quận 1

04/03/2020
Lượt xem: 1139

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên