Việc làm

Tuyển Nam giám sát công trường

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

300 - 300$
Hà Nội
29/09/2014
Lượt xem: 744

phiên dịch tiếng Nhật

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

300 - 500$
Hà Nội
29/09/2014
Lượt xem: 1214

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

400 - 700$
Hà Nội
29/09/2014
Lượt xem: 1063

Trưởng nhóm thiết kế

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

800 - 1200$
Hà Nội
29/09/2014
Lượt xem: 820
400 - 600$
Hà Nội
29/09/2014
Lượt xem: 1155

Phiên dịch tiếng Nhật

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

~ 300$
Hồ Chí Minh
26/09/2014
Lượt xem: 1199

Giao dịch – Kinh doanh (cho thuê nhà)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

800 - 1200$
Bình Dương
26/09/2014
Lượt xem: 1051

Tổng vụ - Thông dịch – Phiên dịch

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
26/09/2014
Lượt xem: 1033

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm
800 - 1000$
Hồ Chí Minh
26/09/2014
Lượt xem: 1071

Nhân viên hành chính kiêm thiết kế

Nhân Viên có kinh nghiệm
400 - 600$
Hà Nội
24/09/2014
Lượt xem: 932

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên