Việc làm

Nhân viên biên phiên dịch

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

350 - 500$
Hà Nội
30/01/2015
Lượt xem: 851

Nhân viên quản lý sản xuất

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hà Nam
30/01/2015
Lượt xem: 1083

QA Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

800 - 950$
Đồng Nai
30/01/2015
Lượt xem: 917

Tổng vụ (chủ yếu về nhân sự lao động)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

900 - 1100$
Hồ Chí Minh
30/01/2015
Lượt xem: 1016

Trợ lý

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 800$
Đồng Nai
30/01/2015
Lượt xem: 1047

Quản lý QC

Nhân Viên có kinh nghiệm
400 - 500$
Hà Nội
29/01/2015
Lượt xem: 961

Sales Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm
800 - 1500$
Hà Nội
29/01/2015
Lượt xem: 947

Kỹ sư kinh doanh N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

600 - 800$
Hà Nội
29/01/2015
Lượt xem: 1102

Trợ lý kinh doanh tiếng Hàn

Nhân Viên có kinh nghiệm
950 - 1000$
Hà Nội
28/01/2015
Lượt xem: 977

Trưởng nhóm thiết kế

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

800 - 1500$
Hà Nội
28/01/2015
Lượt xem: 1205

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên