Việc làm

Nhân viên tổng vụ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

350 - 400$
Hồ Chí Minh
25/03/2015
Lượt xem: 485
450 - 700$
Hồ Chí Minh
25/03/2015
Lượt xem: 738
500 - 1000$
Hà Nội
24/03/2015
Lượt xem: 575

Nhân viên phòng HCNS

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

350 - 500$
Hà Nội
23/03/2015
Lượt xem: 711

Trợ lý trưởng phòng kho hàng tiếng Anh/Nhật

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1$
Bắc Ninh
23/03/2015
Lượt xem: 806

Kĩ sư kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

800 - 1000$
Hà Nội
20/03/2015
Lượt xem: 577

Phiên dịch phòng máy móc và thiết bị

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 700$
Hải Phòng
20/03/2015
Lượt xem: 660

Trợ lý trưởng văn phòng đại diện ngân hàng Nhật Bản

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1500 - 2000$
Hà Nội
19/03/2015
Lượt xem: 924

Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty thương mại Nhật Bản

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 800$
Hà Nội
17/03/2015
Lượt xem: 580

Kỹ Sư Bảo Trì Máy

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 500$
Hà Nội
17/03/2015
Lượt xem: 705

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên