Việc làm

Trưởng nhóm quản lý chất lượng

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Đồng Nai
18/04/2015
Lượt xem: 509

Corporate Sales (Binh Duong office)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 582

Trưởng bộ phận quản lý thiết bị

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hà Nội
18/04/2015
Lượt xem: 436

Sales Manager

Quản lý
Thương lượng
Hà Nội
18/04/2015
Lượt xem: 523

Giáo viên tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 631

Nhân viên hành chính (kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 548

Phiên dịch tài liệu (tiếng Nhật -> tiếng Anh)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 489

Sales & Service Assistant

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 476

Department Manager’s Secretary

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 445

Biên phiên dịch tiếng Nhật (tuyển gấp)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hà Nội
18/04/2015
Lượt xem: 473

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên