Việc làm Nhân viên kinh doanh - Jellyfish HR

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 800$
Hà Nội
31/03/2015
Lượt xem: 885

Nhân viên kinh doanh N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 800$
Hà Nội
13/03/2015
Lượt xem: 587

Nhân viên kinh doanh (bộ phận bảo hiểm)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
13/03/2015
Lượt xem: 605

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

300 - 400$
Hồ Chí Minh
09/03/2015
Lượt xem: 639

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tiếng Trung Trung Cấp

Thương lượng
Hồ Chí Minh
09/03/2015
Lượt xem: 646

Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hồ Chí Minh
06/03/2015
Lượt xem: 656

Nhân viên kinh doanh N3 trở lên

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 700$
Hà Nội
26/02/2015
Lượt xem: 851

Nhân viên kinh doanh N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

600 - 800$
Bắc Ninh
05/02/2015
Lượt xem: 669

Nhân viên kinh doanh N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

600 - 750$
Hà Nội
30/01/2015
Lượt xem: 742

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Trung Trung Cấp

400 - 500$
Hà Nội
27/01/2015
Lượt xem: 608

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên