Việc làm Kế toán - Jellyfish HR

Giám sát bộ phận kế toán, sau một năm lên làm quản lý

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 473

Kế toán trưởng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Hải Phòng
18/04/2015
Lượt xem: 565

Kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Bình Dương
18/04/2015
Lượt xem: 600

Nhân viên kế toán

Nhân viên mới ra trường
Thương lượng
Hà Nội
18/04/2015
Lượt xem: 547

Nhân viên kế toán tiếng Anh tốt, t Nhật N3

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hà Nội
18/04/2015
Lượt xem: 500

Kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/04/2015
Lượt xem: 523

Nhân viên kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm
Thương lượng
Hưng Yên
18/04/2015
Lượt xem: 520

Trưởng phòng kế toán (850 - 1100 USD/tháng)

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Hà Nội
18/04/2015
Lượt xem: 511

Quản lý bộ phận kế toán

Nhân viên mới ra trường
Thương lượng
Hải Dương
18/04/2015
Lượt xem: 509

Kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Đồng Nai
18/04/2015
Lượt xem: 588

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên