Việc làm ngành Y sĩ / Hộ lý - Jellyfish HR

NỮ Y TÁ TIẾNG NHẬT N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

500 - 750$
Hà Nội
07/08/2017
Lượt xem: 1368

Trợ lý phòng khám

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

700 - 900$
Hà Nội
19/06/2017
Lượt xem: 1854

Phiên dịch – Nhân viên phòng khám

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

700 - 1200$
Hà Nội
09/06/2017
Lượt xem: 1672

Điều dưỡng phụ trách xét nghiệm

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Có kinh nghiệm điều dưỡng

500 - 900$
Hà Nội
12/12/2016
Lượt xem: 1739

Chinese Chef

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Exposure in South East Asian cuisine; Experience in the international hotel; Fluent in Chinese and English

~ 3000$
Hồ Chí Minh
29/09/2016
Lượt xem: 1861

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

~ 700$
Hà Nội
11/01/2016
Lượt xem: 1595

RESTAURANT MANAGER

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

~ 700$
Hà Nội
11/01/2016
Lượt xem: 1553

Y tá biết tiếng Anh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 1000$
Hà Nội
11/11/2015
Lượt xem: 1901

Restaurant Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

500 - 1000$
Bình Dương
29/10/2015
Lượt xem: 1466

Phiên dịch kiêm lễ tân nhà hàng

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

300 - 500$
Hà Nội
30/10/2014
Lượt xem: 1387
Lên trên