Việc làm ngành Xuất nhập khẩu - Jellyfish HR

Sourcing and Purchasing Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Proficiency in Business English

800 - 1300$
Hồ Chí Minh
19/02/2020
Lượt xem: 124

LOGISTICS MANAGER

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics hoặc kinh doanh

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
03/02/2020
Lượt xem: 318

Operation Manager (Freight Forwarding)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, experienced in managing many employees

1000 - 1500$
Bình Dương
24/12/2019
Lượt xem: 1342

Import – Export Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, Have at least 5 experience years in Import-Export

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
16/12/2019
Lượt xem: 921

Logistic Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience in logistics.

450 - 500$
Hồ Chí Minh
09/12/2019
Lượt xem: 2473

Logistics Staff / Customer Service Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in customs/logistics

600 - 800$
Bình Dương
06/12/2019
Lượt xem: 1149

Distribution Center Manager (Retail)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in warehouse management

~ 900$
Bình Dương
29/11/2019
Lượt xem: 1500

Import-Export Staff (Urgent)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in export-import

~ 560$
Bình Dương
25/09/2019
Lượt xem: 1855

[Urgent] Customs Clearance Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience in customs clearance

~ 850$
Đồng Nai
22/08/2019
Lượt xem: 2173

Logistics Staff / Customer Service Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in related positions

500 - 700$
Đồng Nai
12/07/2019
Lượt xem: 3943
Lên trên