Việc làm ngành Xây dựng - Jellyfish HR

CAD OPERATOR

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 1 years of experience in the computer-aided design related to civil project

400 - 600$
Hà Nội
11/10/2019
Lượt xem: 2016

CAD Operatoricon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Knowledge of electrical equipment, can use AutoCAD

300 - 650$
Hồ Chí Minh
25/09/2019
Lượt xem: 641

Project manager (Engineering & Construction)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1900$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 669

Basic Design Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1900$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 613

Site Supervisoricon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience

700 - 1000$
Đồng Nai
23/08/2019
Lượt xem: 1057

Construction Automation Engineer (M&E Project)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in automation, electrical engineering

~ 1500$
Hồ Chí Minh
02/08/2019
Lượt xem: 2017

Construction Electrical Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years experience as an electrical engineer

750 - 850$
Hồ Chí Minh
30/07/2019
Lượt xem: 1232

Site Manager (Mechanical Equipment)

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 years in site manager for M&E projects.

1400 - 1500$
Hồ Chí Minh
17/07/2019
Lượt xem: 1513

Site Construction Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 4 years of experience in construction management

~ 800$
Bình Dương
16/07/2019
Lượt xem: 1361

Quantity Surveyor (QS)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience as a Quantity Surveyor in construction

~ 700$
Hồ Chí Minh
15/07/2019
Lượt xem: 1434
Lên trên