Việc làm ngành Xây dựng - Jellyfish HR

Site Management Assistant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1 year working experience (New graduate NG)

500 - 600$
Hồ Chí Minh
09/05/2018
Lượt xem: 143

Distribution Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

• At least 3 year experience in Concrete

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
23/04/2018
Lượt xem: 264

HSE Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

University degree in OHS and/or Minimum of 5- year experience in construction industry with training in safety compliance.

~ 2500$
Bình Phước
18/04/2018
Lượt xem: 235

Structural Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

- At least 3 year working experience in Designing (Structure or Civil)

500 - 700$
Hồ Chí Minh
05/04/2018
Lượt xem: 405

Site Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Ability to use Auto CAD, Photoshop, 3D MAX.

~ 1800$
Hồ Chí Minh
28/03/2018
Lượt xem: 374

Sales Manager - Paint

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

•Prior experience in paint or chemical industry, construction materials, construction. Having relationships related to construction, design and construction projects.

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
12/03/2018
Lượt xem: 525

Site Project Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Age: 35 - 45.

2000 - 3000$
Bình Dương
02/02/2018
Lượt xem: 653

Chủ Trì Thiết Kế

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

1000 - 1700$
Hà Nội
02/02/2018
Lượt xem: 1621

Project Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

1000 - 1700$
Hà Nội
02/02/2018
Lượt xem: 1066

Trưởng bộ phận xây dựng & Bảo trì

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1700 - 2200$
Hồ Chí Minh
22/01/2018
Lượt xem: 637
Lên trên