Việc làm ngành Viễn Thông - Jellyfish HR

Production Manager/Supervisor

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1600$
Bình Dương
21/07/2017
Lượt xem: 871

Site Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience of Micro Wave system and SDR system

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
27/04/2017
Lượt xem: 1132

QA Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Have site equipment installation experience (at least 3 years)

800 - 1300$
Hà Nội
27/04/2017
Lượt xem: 1129

Sale executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có 2-3 năm KN sale

500 - 800$
Hà Nội
22/03/2017
Lượt xem: 1128
Lên trên