Việc làm ngành Vận tải - Jellyfish HR

Customer Services Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Preferable to have at least 3 years’ experience in forwarding company

350 - 700$
Đồng Nai
18/04/2018
Lượt xem: 269

Sales staff (Logistics)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

• Logistics and trade sales for over 2 years

500 - 600$
Hồ Chí Minh
29/03/2018
Lượt xem: 352

OCEAN FREIGHT MANAGER

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

• At least 7 years in sea freight of international forwarding company and 2 years experiences in management position.

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
21/03/2018
Lượt xem: 419

Logistics Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

•Over 2 year experience as a sales staff in logistic company.

500 - 600$
Hồ Chí Minh
28/02/2018
Lượt xem: 780

Operation Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Over 5 years of experience as an Operation Staff in logistics company.

800 - 1100$
Hồ Chí Minh
22/11/2017
Lượt xem: 777

Logistics Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Sales experience in Freight Forwarding/Logistics

300 - 400$
Hồ Chí Minh
22/11/2017
Lượt xem: 735

NHÂN VIÊN ĐỐI ỨNG KHÁCH HÀNG- PHÒNG VẬN CHUYỂN (không cần kinh nghiệm)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ cấp

Tiếng Nhật N2

- Tốt nghiệp Đại học - Có ít nhất 1 năm trở lên đi làm công ty

700 - 900$
Hồ Chí Minh
10/11/2017
Lượt xem: 1333

Sea Freight Customer Service Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 1 year of experience in forwarding, logistics

450 - 650$
Hồ Chí Minh
12/06/2017
Lượt xem: 1063

Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experienced in doing sales activities (Preferably in Logistics company)

600 - 750$
Đồng Nai
02/06/2017
Lượt xem: 1191

Corporate Sales Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 600$
Hồ Chí Minh
24/04/2017
Lượt xem: 1008
Lên trên