Việc làm ngành Tư vấn - Jellyfish HR

Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

• At least 3 year(s) of working experience in the related field is required for this position.

850 - 1000$
Hồ Chí Minh
26/04/2018
Lượt xem: 3

Communications Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

• Over 3 years of experience in manager level (preferable in education)

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
16/04/2018
Lượt xem: 280

Strategic Analyst (Manager Level)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn bất động sản

800 - 1200$
Hà Nội
05/04/2018
Lượt xem: 197

Junior IT Recruiter

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 600$
Hồ Chí Minh
04/04/2018
Lượt xem: 449

Market Researcher

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

To Junior level, experience related to the work is a plus

400 - 600$
Hồ Chí Minh
26/03/2018
Lượt xem: 251

KỸ SƯ DỊCH VỤ CƠ KHÍ N3

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

300 - 400$
Hà Nội
13/03/2018
Lượt xem: 669

Consulting Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience in sales in IT company.

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
07/02/2018
Lượt xem: 567

Nhân viên tư vấn kiêm thông dịch

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

- Nữ, 20-29 tuổi - Yêu thích làm đẹp - Có thể sử dụng máy tính Ưu tiên: - Có thể nói được tiếng Anh

~ 600$
Hồ Chí Minh
30/01/2018
Lượt xem: 700

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN KINH DOANH N1

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N1

900 - 1000$
Hà Nội
02/01/2018
Lượt xem: 947

Consulting Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
18/10/2017
Lượt xem: 1101
Lên trên