Việc làm ngành Tư vấn - Jellyfish HR

Associate/Senior Associate (Strategy Consultant)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, have a Master's degree in business administration

850 - 1200$
Hồ Chí Minh
06/01/2020
Lượt xem: 3480

Call Center Leadericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years of experience working in a call center

330 - 430$
Hồ Chí Minh
13/12/2019
Lượt xem: 920

Career Advisor (Japan team)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên (giao tiếp tốt). Tốt nghiệp đại học

500 - 700$
Hồ Chí Minh
22/11/2019
Lượt xem: 2530

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Từ 22 - 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học. Tiếng Nhật N2 trở lên. Có thể đọc và viết mail bằng tiếng Anh

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
06/11/2019
Lượt xem: 1529

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N2

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Sales trong các doanh nghiệp thương mại hoặc có yếu tố xuất/nhập khẩu là lợi thế

1000 - 1400$
Hà Nội
18/10/2019
Lượt xem: 3741

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Nữ, từ 26 - 32 tuổi. Tiếng Nhật N3 trở lên. Có kinh nghiệm tư vấn cho thuê

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
14/10/2019
Lượt xem: 1588

Senior staff of Accounting and Tax servicesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 4 years of experience in accounting or auditing

770 - 1300$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 1643

Legal Consultant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 5 years of experience in legal consultation

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 1712

Accounting Consultant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Experiences in accounting and tax field at least 1 year

430 - 520$
Hồ Chí Minh
14/05/2019
Lượt xem: 3219

Business Development Specialist (IT Blockchain)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Minimum 5 to 7-year experience in business development, and more than 5-year experience in a managerial role.

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
22/04/2019
Lượt xem: 2926
Lên trên