Việc làm ngành Truyền hình / Truyền thông / Báo chí - Jellyfish HR

Vice Director (Digital Division)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 7 years’ experience in marketing & 3 years working in agency environments

~ 1700$
Hồ Chí Minh
25/02/2020
Lượt xem: 1878

[VNese/ Expat] Strategic Planning Directoricon_hot

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 7 years of experience in branding/marketing/communication

2500 - 3500$
Hồ Chí Minh
22/02/2019
Lượt xem: 5201

Business Development Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience in internet ads, e-commerce

450 - 850$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 4884

Content Editor Team Lead (Trưởng Phòng Biên Tập)icon_hot

Trưởng Phòng

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm

850 - 1300$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 5255

Content Editor (Biên Tập Viên)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực biên tập, viết lách

450 - 750$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 5348
Lên trên