Việc làm ngành Truyền hình / Truyền thông / Báo chí - Jellyfish HR

[VNese/ Expat] Strategic Planning Directoricon_hot

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 7 years of experience in branding/marketing/communication

2500 - 3500$
Hồ Chí Minh
22/02/2019
Lượt xem: 2725

Business Development Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience in internet ads, e-commerce

450 - 850$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 2732

Content Editor Team Lead (Trưởng Phòng Biên Tập)icon_hot

Trưởng Phòng

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm

850 - 1300$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 2885

Content Editor (Biên Tập Viên)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực biên tập, viết lách

450 - 750$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 2901

Industry Directoricon_hot

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills. 5 years of experience in advertising sales, marketing, consulting or media.

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
14/11/2018
Lượt xem: 3891

Strategic Planner (Quantitative Research)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skill, 1-2 years of experience in Advertising or Marketing

430 - 645$
Hồ Chí Minh
30/10/2018
Lượt xem: 3333

Account Manager (Tourism)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skill, 5-8 years of experience in tourism/ marketing

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
30/10/2018
Lượt xem: 3327

Media Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have 1 - 2 years experience in advertising field as media staff

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
06/09/2018
Lượt xem: 3343

Trưởng phòng biên tậpicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trong ngành báo chí online

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
28/08/2018
Lượt xem: 2953

Sales Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, At least 03 years experience in Leader/Head of Media - Marketing - Advertising.

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
28/08/2018
Lượt xem: 3050
Lên trên