Việc làm ngành Thu Mua / Vật Tư / Cung Vận - Jellyfish HR

Sourcing and Purchasing Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Proficiency in Business English

800 - 1300$
Hồ Chí Minh
19/02/2020
Lượt xem: 123

Quản lý mua hàng nội địa

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Từ 29 ~ 40 tuổi

800 - 1000$
Đồng Nai
18/02/2020
Lượt xem: 158

Inbound Logistic Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

English: Upper Intermediate - 3 years of inbound logistics experience

~ 1200$
Hồ Chí Minh
17/02/2020
Lượt xem: 205

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm soát chất lượng nguyên liệu

650 - 950$
Đồng Nai
24/12/2019
Lượt xem: 996

Purchasing Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience working in automotive industry

~ 2000$
Hồ Chí Minh
06/12/2019
Lượt xem: 1031

Component Project Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, Have at least 5 experience years for Automotive manufacturer

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
03/12/2019
Lượt xem: 991

Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Nam/ Nữ, độ tuổi từ 24 đến 28 tuổi. Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc

500 - 550$
Hồ Chí Minh
03/12/2019
Lượt xem: 1176

Distribution Center Manager (Retail)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in warehouse management

~ 900$
Bình Dương
29/11/2019
Lượt xem: 1500

Assistant Regional Commodity Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 8 years of experience in packaging design/ costing/ supplier sourcing

~ 3500$
Hồ Chí Minh
06/09/2019
Lượt xem: 1932

Inventory Controller (Retail)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skills, at least 2 years of experience in retail company

750 - 1300$
Hồ Chí Minh
09/07/2019
Lượt xem: 3161
Lên trên