Việc làm ngành Thời trang - Jellyfish HR

Digital Marketing Staff (Planning & Executive)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3-year experience in Creative agencies, in content developments or from client side in FMCG or Automobile industry

950 - 1200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 941

Product Marketing Senior (Branding)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 5-year experience as same task in FMCG or Automobile industry

1300 - 2200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 835

Senior Product Marketing (Branding)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 5-year experience as same task in FMCG or Automobile industry

1300 - 2200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 2284

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ LINH KIỆN (TƯƠNG LAI LÀM LEADER)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

~ 650$
Hà Nam
14/05/2019
Lượt xem: 1734

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO PHÒNG KẾ HOẠCH

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

~ 650$
Hà Nam
14/05/2019
Lượt xem: 1467

E-commerce Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Having over 4-year experience as an e-Commerce Manager in retail chain

2000 - 3200$
Hồ Chí Minh
10/04/2019
Lượt xem: 2012

Visual Merchandise Staff (Stylist)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Having over 3 year-experience at fashion retail company as a stylist/ visual merchandiser

650 - 1100$
Hồ Chí Minh
05/04/2019
Lượt xem: 1577

Outbound Documentation Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in supply chain management, inventory control, warehouse management

Thương lượng
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 1688

Inbound Documentation Staff (Senior)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 4 years of experience in import document, supply chain management

Thương lượng
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 1712

Senior PR & Digital Marketing Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skill, at least 3 years of experience in related area

1200 - 1600$
Hồ Chí Minh
13/02/2019
Lượt xem: 1910
Lên trên