Việc làm ngành Thời trang - Jellyfish HR

Nhân Viên Thiết Kế Rập (Pattern Maker)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English/Japanese, at least 2 years of experience as a pattern maker for apparel

500 - 600$
Hồ Chí Minh
10/01/2020
Lượt xem: 744

E-commerce Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Having over 5-year experience as an e-Commerce Manager in retail chain

2200 - 4400$
Hồ Chí Minh
27/12/2019
Lượt xem: 4673

Marketing Staff (URGENT)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English

~ 430$
Hồ Chí Minh
03/12/2019
Lượt xem: 1161

Product Marketing (Senior/Assistant Manager)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 5-year experience as same task in FMCG or Automobile industry

1300 - 2200$
Hồ Chí Minh
27/11/2019
Lượt xem: 3369

Production Section Chieficon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English or Japanese, at least 1 year of experience in QC

430 - 640$
Hà Nam
21/10/2019
Lượt xem: 1401

Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience in sales

1200 - 1500$
Hồ Chí Minh
16/10/2019
Lượt xem: 1690

Digital Marketing Staff (Planning & Executive)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3-year experience in Creative agencies, in content developments or from client side in FMCG or Automobile industry

950 - 1200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 2660

Senior Product Marketing (Branding)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 5-year experience as same task in FMCG or Automobile industry

1300 - 2200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 3935

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ LINH KIỆN (TƯƠNG LAI LÀM LEADER)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

~ 650$
Hà Nam
14/05/2019
Lượt xem: 3435

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO PHÒNG KẾ HOẠCH

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

~ 650$
Hà Nam
14/05/2019
Lượt xem: 3089
Lên trên