Việc làm ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại - Jellyfish HR

Strategic Planner (Advertising/Media Production – Event – Branding)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

• At least 1-year experience working as strategic planner in Ad agency or 2-year experience working in Marketing from client side or Account in Agency

600 - 800$
Hồ Chí Minh
23/04/2018
Lượt xem: 77

Account Supervisor (Showcase - Product Launching)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

• 02 - 03 years working experience in Show case, BTL, Production or Trade Marketing.

1000 - 1100$
Hồ Chí Minh
19/04/2018
Lượt xem: 114

Strategic Planning Director

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Minimum of 7 years’ experience brand/marketing/communications strategy experience in IMC, brand and digital communications.

3000 - 4000$
Hồ Chí Minh
28/03/2018
Lượt xem: 238

Account Director

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Above 4 years’ experience in Account Management. Online account management experience is preferred.

3000 - 4000$
Hồ Chí Minh
28/03/2018
Lượt xem: 236

Senior Account Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills. 8 years of experience in advertising sales, marketing, consulting or media.

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
20/03/2018
Lượt xem: 287

Planning Director

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

•Over 5 experience years in global digital marketing agencies and/or digital marketing for brands.

1100 - 2000$
Hồ Chí Minh
15/03/2018
Lượt xem: 290

Social Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

•Over 1 year of experience in content writing, creative and be able to use language effectively to attract readers

750 - 1100$
Hồ Chí Minh
06/03/2018
Lượt xem: 462

PR Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
26/01/2018
Lượt xem: 883

REPORTING STAFF

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

- Kỹ năng EXCEL tốt - Ứng viên không ngại thử thách, có ý chí cầu tiến

400 - 550$
Hồ Chí Minh
12/01/2018
Lượt xem: 688

PR Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1800$
Hồ Chí Minh
30/10/2017
Lượt xem: 680
Lên trên