Việc làm ngành Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại - Jellyfish HR

Account Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in marketing/ advertising

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
09/09/2019
Lượt xem: 173

Ad Operator (Japanese reading skill)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Good Japanese, at least 1 year of experience in advertising

600 - 850$
Hà Nội
06/09/2019
Lượt xem: 264

Web Advertisement Operator (Google Display & Video 360)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in web advertisement

800 - 1200$
Hà Nội
06/09/2019
Lượt xem: 210

Web Advertisement operator (Google D&V 360)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1200$
Hà Nội
18/07/2019
Lượt xem: 784

Account Executive (Agency)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong marketing

700 - 750$
Hồ Chí Minh
10/07/2019
Lượt xem: 1175

Promotion Staff (in Banking)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience in promotion in banks

640 - 850$
Hồ Chí Minh
09/07/2019
Lượt xem: 1677

Digital Marketing Staff (Planning & Executive)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3-year experience in Creative agencies, in content developments or from client side in FMCG or Automobile industry

950 - 1200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 941

Digital Advertising Operations Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in digital advertising.

1500 - 1900$
Hồ Chí Minh
24/05/2019
Lượt xem: 1393

Marketing Assistant Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skill, at least 3 years of experience in marketing

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
26/04/2019
Lượt xem: 2132

Nhân viên chiến lược kinh doanh quảng cáoicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

2 năm kinh nghiệm

750 - 1000$
Hồ Chí Minh
01/04/2019
Lượt xem: 1507
Lên trên