Việc làm ngành Pháp lý  - Jellyfish HR

[HANOI] Legal and Risk Management Assistant (Female Only)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Hồ Chí Minh
11/02/2020
Lượt xem: 387

Legal Consultant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 5 years of experience in legal consultation

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 1712

Assistant to Legal Manager/Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience

1300 - 1700$
Hồ Chí Minh
19/07/2019
Lượt xem: 2907

Legal Staff icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, have working experience as a legal staff

1000 - 1300$
Hồ Chí Minh
05/03/2019
Lượt xem: 3229

Business Analyst cum Contract Managementicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experiences in drafting legal commercial contracts

2000 - 3000$
Hồ Chí Minh
11/12/2018
Lượt xem: 3999
Lên trên