Việc làm ngành Pháp lý  - Jellyfish HR

Taxation Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 4 year experience as an accounting staff and familiar with tax or over 4 year experience in audit firm.

800 - 1200$
Bình Dương
23/05/2018
Lượt xem: 5

Legal Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Legal experience in the construction field or civil work.

~ 1500$
Hồ Chí Minh
23/05/2018
Lượt xem: 9

Chuyên viên pháp chế cho công ty xây dựng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận pháp chế về lĩnh vực xây dựng, công trình dân dụng hoặc làm việc ở law firm (mảng liên quan tới xây dựng)

1300 - 1500$
Hà Nội
22/05/2018
Lượt xem: 28

Accounting and Tax services Senior staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3 year experience in accounting or auditing work. (Person who did work not only to record but to sorting for accounting report.)

700 - 1300$
Hồ Chí Minh
17/05/2018
Lượt xem: 116

LEGAL COUNSEL

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

• Minimum 3 and preferable 5-year experience in commercial/corporate/real estate practice at a law firm;

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
15/03/2018
Lượt xem: 616

IN - HOUSE COUNSEL

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 2000$
Hà Nội
07/03/2018
Lượt xem: 647

IN-HOUSE COUNSEL

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, ít nhất 2 năm kinh nghiệm

1000 - 3000$
Hà Nội
06/03/2018
Lượt xem: 612

IN-HOUSE COUNSEL- SENIOR

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, 10 năm kinh nghiệm trong ngành

3000 - 6000$
Hà Nội
06/03/2018
Lượt xem: 1911

Legal staff (Legal and Risk Management Department)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

750 - 1000$
Hà Nội
02/02/2018
Lượt xem: 1233

Custom Clearance Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

550 - 700$
Hà Nam
31/01/2018
Lượt xem: 614
Lên trên