Việc làm ngành Nội ngoại thất - Jellyfish HR

Chủ Trì Thiết Kế

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

1000 - 1700$
Hà Nội
02/02/2018
Lượt xem: 1621

Project Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

1000 - 1700$
Hà Nội
02/02/2018
Lượt xem: 1066

Deputy General Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

950 - 1300$
Hồ Chí Minh
03/08/2017
Lượt xem: 800

Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1

700 - 950$
Hồ Chí Minh
02/08/2017
Lượt xem: 763

Production Manager/ Wood Factory Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1 - 3000$
Hồ Chí Minh
28/07/2017
Lượt xem: 863

Project Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
29/06/2017
Lượt xem: 1034

[Bình Dương] ISO Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ISO

600 - 700$
Bình Dương
24/05/2017
Lượt xem: 1056

Process Innovation Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Bình Phước
27/03/2017
Lượt xem: 1209

Head of Human Resource Department

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 7 years of an HR Generalist experience, Experience in leading a small employees group for 2+ years

1500 - 2500$
Bình Phước
27/03/2017
Lượt xem: 1308

Korean wood furniture manufacturing company

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 7 years of an HR Generalist experience, Experience in leading a small employees group for 2+ years

1500 - 2500$
Bình Phước
27/03/2017
Lượt xem: 907
Lên trên