Việc làm ngành Nhân sự - Jellyfish HR

Direct Labour (Worker) Recruitericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in recruitment

~ 500$
Hồ Chí Minh
18/03/2019
Lượt xem: 43

Talent Acquisition Managericon_hot

Trưởng Phòng

Fluent English, at least 8 years of experience in a talent acquisition position

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/03/2019
Lượt xem: 51

Manager of Recruitment Dept.icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, have experience in headhunting

1700 - 2600$
Hồ Chí Minh
13/03/2019
Lượt xem: 89

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Tiếng Anh tốt)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 700$
Hà Nội
12/03/2019
Lượt xem: 2064

Training Supervisoricon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience in training and development

~ 1300$
Hồ Chí Minh
11/03/2019
Lượt xem: 107

Training & Development Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 8 years of experience in organizational development

~ 1950$
Hồ Chí Minh
11/03/2019
Lượt xem: 95

HR Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, have experience as an HR Staff

~ 700$
Hồ Chí Minh
06/03/2019
Lượt xem: 354

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm làm trong mảng hành chính nhân sự đặc biệt là mảng tuyển dụng tối thiểu 3 năm

~ 1000$
Hà Nội
01/03/2019
Lượt xem: 1257

HR Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

2 năm kinh nghiệm nhân sự tại công ty nước ngoài.

500 - 800$
Hà Nội
01/03/2019
Lượt xem: 234

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Tiếng Nhật ~N2 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

400 - 700$
Hà Nội
27/02/2019
Lượt xem: 1445
Lên trên