Việc làm ngành Ngân hàng - Jellyfish HR

Promotion Staff (in Banking)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience in promotion in banks

640 - 850$
Hồ Chí Minh
09/07/2019
Lượt xem: 1678

Sales Staff (Credit Card)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience in banking

700 - 850$
Hồ Chí Minh
28/06/2019
Lượt xem: 1071

Deputy Sales Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 5 years working experience in bank field, Over 2 years working experience as above leader position

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
27/09/2018
Lượt xem: 2368

Quản lý cấp cao tiếng Nhật N2icon_hot

Giám đốc

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, Tiếng Anh khá, kinh nghiệm quản lý, điều hành công ty

2000 - 4000$
Hà Nội
20/07/2018
Lượt xem: 3566

R&D Staff (Bank – Credit Card Department)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Over 3 years working experience in a card center

650 - 1000$
Hồ Chí Minh
15/06/2018
Lượt xem: 2267

Accounting & Financial Staff in Real Estate Development & Construction Division

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1400$
Hà Nội
17/04/2018
Lượt xem: 2319
Lên trên