Việc làm ngành Mỹ Thuật / Nghệ Thuật / Thiết Kế - Jellyfish HR

2D Animation

Nhân Viên có kinh nghiệm

- Nam/ nữ từ 22 – 30 tuổi

~ 800$
Hà Nội
20/03/2019
Lượt xem: 16

2D Artist

Nhân Viên có kinh nghiệm

- Nam/ nữ từ 22 – 30 tuổi

~ 800$
Hà Nội
20/03/2019
Lượt xem: 24

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHUÔNicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

~ 600$
Đồng Nai
20/03/2019
Lượt xem: 36

2D Graphic Designericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have basic drawing skills

400 - 800$
Hồ Chí Minh
22/02/2019
Lượt xem: 256

Art Director (Foreigner)

Giám đốc

Tiếng Anh Bản ngữ

Proven experience of leading and developing artists

3500 - 5000$
Hà Nội
25/01/2019
Lượt xem: 468

Video Production Expert (Foreigner)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Bản ngữ

Minimum 5 years of experience in professional video production, video motion graphics

4000 - 5000$
Hà Nội
14/01/2019
Lượt xem: 1505

Anime/Manga Artist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Have experience in using PAINTOOL SAI and Photoshop

400 - 800$
Hồ Chí Minh
07/01/2019
Lượt xem: 1441

BIÊN DỊCH THIẾT KẾicon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Nữ từ 22 ~ 30 tuổi

500 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/11/2018
Lượt xem: 1175

3DCG Animation Design Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience as working as an animation designer for more than 3 years

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
16/11/2018
Lượt xem: 880

GUI Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

- Have good skill in Photoshop, Illustrator,Sketch 3, HTML/CSS

600 - 1000$
Hà Nội
07/11/2018
Lượt xem: 998
Lên trên