Việc làm ngành Mỹ Thuật / Nghệ Thuật / Thiết Kế - Jellyfish HR

Video Production Expert (Foreigner)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Bản ngữ

Minimum 5 years of experience in professional video production, video motion graphics

4000 - 5000$
Hà Nội
14/01/2019
Lượt xem: 141

Anime/Manga Artist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Have experience in using PAINTOOL SAI and Photoshop

400 - 800$
Hồ Chí Minh
07/01/2019
Lượt xem: 297

BIÊN DỊCH THIẾT KẾicon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Nữ từ 22 ~ 30 tuổi

500 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/11/2018
Lượt xem: 714

3DCG Animation Design Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience as working as an animation designer for more than 3 years

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
16/11/2018
Lượt xem: 509

GUI Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

- Have good skill in Photoshop, Illustrator,Sketch 3, HTML/CSS

600 - 1000$
Hà Nội
07/11/2018
Lượt xem: 600

Website Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum 2 years of designing experience as a designer in Japanese companies

~ 750$
Hồ Chí Minh
25/10/2018
Lượt xem: 603

Head of UXicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

7+ years of experience hands-on experience as an Interaction Designer/UX Designer/UI Designer/Visual Designer

~ 6000$
Hồ Chí Minh
09/10/2018
Lượt xem: 734

Customer Support Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Working experience as a customer service manager, retail manager or assistant manager

1200 - 1700$
Hồ Chí Minh
05/10/2018
Lượt xem: 911

Game Designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have a experience of Game Management(Social Game) / Focusing 1 game title for increasing sales

800 - 1600$
Hồ Chí Minh
04/10/2018
Lượt xem: 689

SENIOR ARCHITECTURE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1200$
Hà Nội
07/09/2018
Lượt xem: 951
Lên trên