Việc làm ngành Marketing - Jellyfish HR

Project Marketing Senior Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience in marketing

750 - 900$
Hồ Chí Minh
17/01/2019
Lượt xem: 6

PROJECT MANAGER

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

7 năm kinh nghiệm sử dụng PMI-PMP, PMI-RMP (ít nhất 4 năm) - 3 năm làm việc với mô hình Scrum / Agile - Kinh nghiệm về Google Double Click hoặc Facebook ads - Tiếng anh giao tiếp tốt

~ 4500$
Hà Nội
16/01/2019
Lượt xem: 24

Ad Operations

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Hơn 1 năm kinh nghiệm về các nền tảng quảng cáo sau: Google Ads:Search Network, Display Network (Quảng cáo mạng hiển thị google), Dv360, Facebook Ads, Yahoo Ads, Line Ads, CocCoc Ads, Baidu Ads và các nền tảng quảng cáo khác.

~ 700$
Hà Nội
15/01/2019
Lượt xem: 39

Marketing Intelligence Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 2 years of experience in related industry, knowledge of local supply chain

~ 860$
Đà Nẵng
14/01/2019
Lượt xem: 40

Content and Community Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience in advertising

800 - 850$
Hồ Chí Minh
10/01/2019
Lượt xem: 102

Senior Researchicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent in English, at least 3 years of experience in market research

800 - 1800$
Hồ Chí Minh
10/01/2019
Lượt xem: 97

Senior Business Developmenticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent in English, at least 3 years of experience in market research

700 - 1500$
Hồ Chí Minh
10/01/2019
Lượt xem: 99

Sales & Marketing Staff for Chemicals & Plastics Departmenticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skills, at least 3 years of working experience

~ 1200$
Hồ Chí Minh
10/01/2019
Lượt xem: 170

Nhân viên kinh doanh (lĩnh vực WEB)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
04/01/2019
Lượt xem: 210

Account Strategisticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, have at least 2 years of experience as a marketing staff

650 - 1550$
Hồ Chí Minh
18/12/2018
Lượt xem: 303
Lên trên