Việc làm ngành Kiểm toán - Jellyfish HR

Accounting Team Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience working in an accounting firm

1200 - 1700$
Hồ Chí Minh
04/11/2019
Lượt xem: 2730

Senior staff of Accounting and Tax servicesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 4 years of experience in accounting or auditing

770 - 1300$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 636

Accounting - Tax Consultant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 5 years of experience in accounting

1280 - 1500$
Hồ Chí Minh
16/08/2019
Lượt xem: 1266

Financial Controller (Treasury)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in accounting

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
17/07/2019
Lượt xem: 1651

Internal Audit Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience in related positions

500 - 700$
Hồ Chí Minh
12/07/2019
Lượt xem: 1760

Accounting Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 year of experience as a general accountant

500 - 800$
Hồ Chí Minh
09/05/2019
Lượt xem: 3319

Accounting & Tax Consulting Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 4 years of experience in an accounting firm

750 - 950$
Hồ Chí Minh
08/05/2019
Lượt xem: 2574

Nhân viên tổng vụ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

2 năm kinh nghiệm, tiếng Nhật N2 trở lên

1000 - 1250$
Hải Phòng
02/04/2019
Lượt xem: 2090

Kế toán trưởngicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N3

Có ít nhất 3 năm làm Kế toán trưởng, đặc biệt tại các công ty sản xuất của nước ngoài

1300 - 1500$
Đồng Nai
22/01/2019
Lượt xem: 2669

Accounting Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years as an accounting manager

1200 - 1500$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 2519
Lên trên