Việc làm ngành Kho vận - Jellyfish HR

Warehouse Assistant Managericon_hot

Quản lý

- At least 5 year working experience in Warehouse management and support daily operation of warehouses for 3PL company

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
28/04/2020
Lượt xem: 1692

Incoming QCicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 5 years’ experience at IQC / QC position - 3 years’ experience at management position

1100 - 1900$
Hồ Chí Minh
04/02/2020
Lượt xem: 2186

Operation Manager (Freight Forwarding)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, experienced in managing many employees

1000 - 1500$
Bình Dương
24/12/2019
Lượt xem: 3755

Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Nam/ Nữ, độ tuổi từ 24 đến 28 tuổi. Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc

500 - 550$
Hồ Chí Minh
03/12/2019
Lượt xem: 3267

Nhân viên điều phối đơn hàngicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N4

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

500 - 550$
Hồ Chí Minh
02/12/2019
Lượt xem: 3708

Distribution Center Manager (Retail)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in warehouse management

~ 900$
Bình Dương
29/11/2019
Lượt xem: 3722

Assistant Regional Commodity Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 8 years of experience in packaging design/ costing/ supplier sourcing

~ 3500$
Hồ Chí Minh
06/09/2019
Lượt xem: 3953

Inventory Controller (Retail)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skills, at least 2 years of experience in retail company

750 - 1300$
Hồ Chí Minh
09/07/2019
Lượt xem: 5089

Operation Assistant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in related position

700 - 900$
Hồ Chí Minh
12/06/2019
Lượt xem: 5211

Warehouse Supervisoricon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 4 years of experience in warehouse management

600 - 750$
Đồng Nai
10/06/2019
Lượt xem: 4897
Lên trên