Việc làm ngành Kho vận - Jellyfish HR

Distribution Center Manager (Retail)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in warehouse management

~ 900$
Bình Dương
11/11/2019
Lượt xem: 120

Assistant Regional Commodity Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 8 years of experience in packaging design/ costing/ supplier sourcing

~ 3500$
Hồ Chí Minh
06/09/2019
Lượt xem: 853

Inventory Controller (Retail)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skills, at least 2 years of experience in retail company

750 - 1300$
Hồ Chí Minh
09/07/2019
Lượt xem: 2106

Operation Assistant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in related position

700 - 900$
Hồ Chí Minh
12/06/2019
Lượt xem: 2059

Warehouse Supervisoricon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 4 years of experience in warehouse management

600 - 750$
Đồng Nai
10/06/2019
Lượt xem: 1867

Purchasing Staff (Female)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year experience as purchasing staff

400 - 700$
Đồng Nai
22/05/2019
Lượt xem: 2073

Warehouse & Logistics Deputy Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 30 year-old, - warehouse and logistics management experience for 3PL Logistics Company (at least 4 years).

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
07/05/2019
Lượt xem: 2212

Admin Staff (Administration)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience

430 - 550$
Long An
26/04/2019
Lượt xem: 2211

Kê toán kho

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm kế toán kho, tốt nghiệp cao đẳng/Đại học, chuyên ngành kế toán

350 - 450$
Hồ Chí Minh
02/04/2019
Lượt xem: 2094

Logistic Sales managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 5 years sales experience at logistics company

1500 - 2000$
Nhật Bản
25/03/2019
Lượt xem: 2596
Lên trên