Việc làm ngành Kế toán  - Jellyfish HR

Accounting Team Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience working in an accounting firm

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
24/02/2020
Lượt xem: 4210

Senior Tax Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Excellent command both of Vietnamese and English - Around 8 years' experience in tax field, especially CIT

1700 - 2200$
Hồ Chí Minh
19/02/2020
Lượt xem: 177

Finance and Accounting Senior Stafficon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English - Around 10 years' experience in statutory accounting field

1700 - 2100$
Hồ Chí Minh
17/02/2020
Lượt xem: 219

Finance and Accounting Manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

Around 12 years' experience in statutory accounting field

2300 - 3400$
Hồ Chí Minh
17/02/2020
Lượt xem: 337

Phó phòng Kế toán

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N1

Tốt nghiệp ĐH tài chính kế toán,kinh tế

2500 - 3000$
Hồ Chí Minh
10/02/2020
Lượt xem: 260

Accounting Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh Tốt - Có kinh nghiệm Kế toán từ 2 năm trở lên

400 - 480$
Hồ Chí Minh
03/02/2020
Lượt xem: 522

Accounting Staff icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience in accounting

300 - 400$
Hồ Chí Minh
03/01/2020
Lượt xem: 1369

General Manager/Director (English or Japanese speaker)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Fluent English or Japanese, experience in working for business/ accounting consulting firm

3000 - 4000$
Hồ Chí Minh
30/12/2019
Lượt xem: 1279

Senior/General Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn

3000 - 4000$
Hà Nội
26/12/2019
Lượt xem: 968

General Accountanticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in accounting

650 - 850$
Hồ Chí Minh
19/12/2019
Lượt xem: 1229
Lên trên