Việc làm ngành Internet / Online Media - Jellyfish HR

Client support – Account strategist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Excellent in digital marketing industry

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
20/03/2018
Lượt xem: 280

Social Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

•Over 1 year of experience in content writing, creative and be able to use language effectively to attract readers

750 - 1100$
Hồ Chí Minh
06/03/2018
Lượt xem: 462

Sales Manager (Online Channel)

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

•Over 7 years professional in Sales for Online Channel, with more than 4 years experience performing Sales Manager position

2000 - 3000$
Hồ Chí Minh
28/02/2018
Lượt xem: 537

Sales Engineer (website)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 800$
Hồ Chí Minh
21/09/2017
Lượt xem: 735

Product Executive/Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/07/2017
Lượt xem: 981

[HỒ CHÍ MINH]- Nhân viên Thiết kế Quảng cáo

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Có thể sử dụng Photoshop/Illustrator

300 - 1000$
Hồ Chí Minh
07/07/2017
Lượt xem: 1218

[HỒ CHÍ MINH]-Nhân viên điều phối

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N3

- Tiếng Anh thông thạo - Có kỹ năng giao tiếp - Tư duy tích cực, mong muốn học hỏi

350 - 400$
Hồ Chí Minh
03/07/2017
Lượt xem: 802

Media Relation Manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 3000$
Hồ Chí Minh
20/06/2017
Lượt xem: 1186
Lên trên