Việc làm ngành Internet / Online Media - Jellyfish HR

Sales Manager of Internet Advertisement for Pharmacy Industryicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 5 years of experience in sales

2000 - 6500$
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 226

Sales Manager (Advertising experienced)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in sales

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 261

[VNese/ Expat] Strategic Planning Directoricon_hot

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 7 years of experience in branding/marketing/communication

2500 - 3500$
Hồ Chí Minh
22/02/2019
Lượt xem: 307

Account Director (Marketing Agency)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 4 years of experience in account management

2500 - 3500$
Hồ Chí Minh
19/02/2019
Lượt xem: 291

Business Development Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience in internet ads, e-commerce

450 - 850$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 475

Content Editor Team Lead (Trưởng Phòng Biên Tập)icon_hot

Trưởng Phòng

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm

850 - 1300$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 496

Content Editor (Biên Tập Viên)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực biên tập, viết lách

450 - 750$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 545

PROJECT MANAGER

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

7 năm kinh nghiệm sử dụng PMI-PMP, PMI-RMP (ít nhất 4 năm) - 3 năm làm việc với mô hình Scrum / Agile - Kinh nghiệm về Google Double Click hoặc Facebook ads - Tiếng anh giao tiếp tốt

~ 4500$
Hà Nội
16/01/2019
Lượt xem: 510

Content and Community Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience in advertising

800 - 850$
Hồ Chí Minh
10/01/2019
Lượt xem: 726

Chuyên viên Vận hành Mạng Xã hộiicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên làm quản lý, vận hành diễn đàn

300 - 500$
Hồ Chí Minh
28/11/2018
Lượt xem: 853
Lên trên