Việc làm ngành Internet / Online Media - Jellyfish HR

Ad Operator (Japanese reading skill)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Good Japanese, at least 1 year of experience in advertising

600 - 850$
Hà Nội
06/09/2019
Lượt xem: 281

Web Advertisement Operator (Google Display & Video 360)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in web advertisement

800 - 1200$
Hà Nội
06/09/2019
Lượt xem: 227

Senior Digital Account Plannericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in similar position

800 - 1100$
Hồ Chí Minh
09/08/2019
Lượt xem: 544

Senior Digital Marketing Specialisticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in digital advertising/marketing

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
07/08/2019
Lượt xem: 597

Account Executive (Agency)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong marketing

700 - 750$
Hồ Chí Minh
10/07/2019
Lượt xem: 1185

Digital Marketing Staff (Planning & Executive)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3-year experience in Creative agencies, in content developments or from client side in FMCG or Automobile industry

950 - 1200$
Hồ Chí Minh
08/07/2019
Lượt xem: 951

Web Designericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí thiết kế web

400 - 700$
Đà Nẵng
26/06/2019
Lượt xem: 1015

Digital Advertising Operations Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in digital advertising.

1500 - 1900$
Hồ Chí Minh
24/05/2019
Lượt xem: 1402

Sales Manager of Internet Advertisement for Pharmacy Industryicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 5 years of experience in sales

2000 - 6500$
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 1751

Sales Manager (Advertising experienced)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in sales

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 1765
Lên trên