Việc làm ngành In ấn / Xuất bản - Jellyfish HR

Sales staff (Printing Service)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 2 years of sales experience

500 - 650$
Hồ Chí Minh
01/10/2018
Lượt xem: 866

Leader of Cardboard Printing Machine

Nhân Viên có kinh nghiệm

4 to 5 years of printing experience and cardboard machines.

~ 500$
Đồng Nai
14/03/2018
Lượt xem: 886

English Interpreter

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Upper Intermediate in English

300 - 400$
Long An
29/01/2018
Lượt xem: 1340

Quản lý tổ in

Quản lý

Tiếng Trung Sơ Trung Cấp

Kinh nghiệm 05 năm trở lên.

450 - 650$
Bình Dương
08/01/2018
Lượt xem: 1264

Maintenance Supervisor

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience in Maintenance Management in printing fields or related field.

~ 2500$
Bình Dương
02/01/2018
Lượt xem: 1254

Printer Factory Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

at least 8-year work experience working in fields related to printing, Ossett printing

1000 - 1900$
Bình Dương
14/04/2017
Lượt xem: 1713

Journalist Assistant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Age: ~35

700 - 750$
Hồ Chí Minh
24/02/2017
Lượt xem: 1639

Biên- phiên dịch - Trợ lý nhà báo người Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

500 - 600$
Hà Nội
01/02/2016
Lượt xem: 2180

Nhân viên kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm
300 - 400$
Hưng Yên
23/07/2015
Lượt xem: 1508

Trợ lý Editor N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hà Nội
03/06/2015
Lượt xem: 1540
Lên trên