Việc làm ngành In ấn / Xuất bản - Jellyfish HR

Sales staff (Printing Service)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 2 years of sales experience

500 - 650$
Hồ Chí Minh
01/10/2018
Lượt xem: 2078

Leader of Cardboard Printing Machine

Nhân Viên có kinh nghiệm

4 to 5 years of printing experience and cardboard machines.

~ 500$
Đồng Nai
14/03/2018
Lượt xem: 1994

English Interpreter

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Upper Intermediate in English

300 - 400$
Long An
29/01/2018
Lượt xem: 2579

Quản lý tổ in

Quản lý

Tiếng Trung Sơ Trung Cấp

Kinh nghiệm 05 năm trở lên.

450 - 650$
Bình Dương
08/01/2018
Lượt xem: 2449

Maintenance Supervisor

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience in Maintenance Management in printing fields or related field.

~ 2500$
Bình Dương
02/01/2018
Lượt xem: 2451
Lên trên