Việc làm ngành Hành chính / Thư ký - Jellyfish HR

General Affairs Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience as Admin

600 - 800$
Hồ Chí Minh
13/09/2019
Lượt xem: 109

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên. Từ 25 - 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học. Có 3 năm kinh nghiệm thông dịch

650 - 800$
Hồ Chí Minh
10/09/2019
Lượt xem: 202

NHÂN VIÊN TRỢ LÝ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Nữ, tốt nghiệp đại học, tuổi từ 22 - 29.Tiếng Nhật N2 trở lên

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
06/09/2019
Lượt xem: 261

HR - Admin Manager (biết tiếng Nhật)icon_hot

Quản lý

Tiếng Nhật N2

At least 3 years of experience in similar position

1300 - 1500$
Đồng Nai
26/08/2019
Lượt xem: 446

Trợ lý quản lý kho

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, tiếng Nhật N3

600 - 700$
Đồng Nai
23/08/2019
Lượt xem: 522

Trợ lý giám đốc người Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nữ, tiếng Nhật N2, có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật

600 - 700$
Hồ Chí Minh
23/08/2019
Lượt xem: 536

Office Manager

Quản lý

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên. Có 3 năm kinh nghiệm trở lên. Trên 30 tuổi

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
21/08/2019
Lượt xem: 470

Accounting cum Admin stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in accounting

500 - 600$
Hồ Chí Minh
07/08/2019
Lượt xem: 525

Sales Admin (Real Estate)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh giao tiếp, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm công ty dịch vụ BĐS

500 - 680$
Hồ Chí Minh
02/08/2019
Lượt xem: 828

General Affair Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience as a General Affair Staff

300 - 430$
Đồng Nai
31/07/2019
Lượt xem: 929
Lên trên