Việc làm ngành Hành chính / Thư ký - Jellyfish HR

HR・Admin staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Từ 28 ~ 40 tuổi

700 - 900$
Hồ Chí Minh
14/02/2020
Lượt xem: 260

Nhân viên Tổng vụ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Từ 25 ~ 30 tuổi

600 - 800$
Đồng Nai
10/02/2020
Lượt xem: 249

Phiên dịch kiêm trợ lý

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thông dịch

850 - 1000$
Hồ Chí Minh
04/02/2020
Lượt xem: 303

Quản lý kinh doanh – tổng vụ

Quản lý

Tiếng Nhật N2

Nữ, từ 30 ~ 49 tuổi

1500 - 2000$
Hà Nam
04/02/2020
Lượt xem: 234

THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, trên 30 tuổi

850 - 1000$
Hồ Chí Minh
03/02/2020
Lượt xem: 362

Thông dịch kiêm trợ lý

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

350 - 450$
Bình Dương
03/02/2020
Lượt xem: 322

Nhân viên Tổng vụ - Kinh doanh – Nhân sự

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tổng vụ, nhân sự, thông dịch,…

550 - 650$
Hồ Chí Minh
09/01/2020
Lượt xem: 667

Nhân viên Tổng vụ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có thể bắt đầu làm việc vào tháng 2/2020

700 - 800$
Hà Nội
07/01/2020
Lượt xem: 633

Back Office Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch Nhật – Việt

600 - 750$
Hồ Chí Minh
02/01/2020
Lượt xem: 817

Trợ lý giám đốc

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, tốt nghiệp đại học. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất

700 - 850$
Nhật Bản
13/12/2019
Lượt xem: 914
Lên trên