Việc làm ngành Hàng hải - Jellyfish HR

OCEAN FREIGHT MANAGER

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

• At least 7 years in sea freight of international forwarding company and 2 years experiences in management position.

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
21/03/2018
Lượt xem: 1282

Custom Clearance Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tiếng Anh tốt

550 - 700$
Hà Nam
31/01/2018
Lượt xem: 1196

Crew Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh
14/12/2017
Lượt xem: 1129

Vessel Operator

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills

650 - 1100$
Hồ Chí Minh
13/12/2017
Lượt xem: 1139

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 2 năm kinh nghiệm khai báo cho doanh nghiệp chế xuất

500 - 600$
Hải Phòng
12/05/2017
Lượt xem: 1469
Lên trên