Việc làm ngành Điện lạnh / Nhiệt lạnh - Jellyfish HR

Technician (Engineering Section)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Age: 25~38; 1 - 2 years working in similar job

500 - 700$
Hà Nội
09/06/2020
Lượt xem: 982

Chief Engineer/ Kỹ sư trưởng tòa nhàicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật như Điện – Điện tử, Tự động hóa, Nhiệt lạnh, etc. - Ứng viên nam từ 5 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương tự

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
06/04/2020
Lượt xem: 2330

Mechanical Service Engineer/ Heat and Refrigeration Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1-year experience in relevant field - Good writing and speaking English skills

650 - 870$
Hồ Chí Minh
17/03/2020
Lượt xem: 2163

Lean Excutiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1 to 4 years’ experience as Lean, CI, Manufacturing Excellence positions.

560 - 780$
Hồ Chí Minh
24/02/2020
Lượt xem: 2136

Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience as an engineer

600 - 730$
Hồ Chí Minh
06/01/2020
Lượt xem: 2838

Kỹ sư M&E (M&E Engineer)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

550 - 650$
Đồng Nai
19/12/2019
Lượt xem: 3058

Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English or Japanese, at least 1 year of experience as an engineer

650 - 850$
Hà Nội
13/12/2019
Lượt xem: 3634

MEP Site Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience as a MEP Engineer

~ 1000$
Bình Dương
05/12/2019
Lượt xem: 3327

Electrical Construction Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 5 years of experience of electrical construction

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/08/2019
Lượt xem: 3970

Construction Electrical Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years experience as an electrical engineer

750 - 850$
Hồ Chí Minh
30/07/2019
Lượt xem: 4092
Lên trên