Việc làm ngành Cơ khí / Cơ khí chính xác - Jellyfish HR

Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience as an engineer

600 - 730$
Hồ Chí Minh
06/01/2020
Lượt xem: 1146

Kỹ sư M&E (M&E Engineer)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

550 - 650$
Đồng Nai
19/12/2019
Lượt xem: 1123

Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English or Japanese, at least 1 year of experience as an engineer

650 - 850$
Hà Nội
13/12/2019
Lượt xem: 1281

MEP Site Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience as a MEP Engineer

~ 1000$
Bình Dương
05/12/2019
Lượt xem: 1176

Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience with industrial equipment

~ 1000$
Hồ Chí Minh
25/11/2019
Lượt xem: 1411

IE Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience in similar position

Thương lượng
Hồ Chí Minh
20/11/2019
Lượt xem: 1352

Spinning Machine Service Engineer (URGENT)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience as engineer for spinning machine

~ 700$
Hồ Chí Minh
08/11/2019
Lượt xem: 3349

Technical Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience in technical sales

~ 1000$
Hà Nội
07/11/2019
Lượt xem: 1448

Manufacturing Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in SMT

Thương lượng
Hồ Chí Minh
21/10/2019
Lượt xem: 1884

Basic Design Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1900$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Lượt xem: 1752
Lên trên