Việc làm ngành Chăm sóc khách hàng - Jellyfish HR

Customer Service Engineer (Real Estate / Residential Building)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 5 years of experience as the same position in apartment building

1100 - 1500$
Hồ Chí Minh
10/09/2019
Lượt xem: 174

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng người Nhật

700 - 800$
Hồ Chí Minh
27/08/2019
Lượt xem: 420

Operation Manager (Tele Customer Service Center - Insurance)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years in managing telesales or customer service industry

~ 1500$
Hồ Chí Minh
22/08/2019
Lượt xem: 376

Operation Manager (Tele Customer Service Center - E-commerce)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 year-experience in leading an in-bound team in Call Center

~ 1300$
Hồ Chí Minh
22/08/2019
Lượt xem: 382

General Admin cum Receptionisticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh giao tiếp. Có kinh nghiệm 1-2 năm làm công ty dịch vụ BĐS

400 - 550$
Hồ Chí Minh
30/07/2019
Lượt xem: 645

Call Center_Travel Industry Team Leader icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 1 year-experience working in a call center

450 - 550$
Hồ Chí Minh
22/07/2019
Lượt xem: 2397

Logistics Staff / Customer Service Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in related positions

500 - 700$
Đồng Nai
12/07/2019
Lượt xem: 2207

Area Sales Developer (GT Channel)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí sales kênh GT

400 - 900$
Hồ Chí Minh
18/06/2019
Lượt xem: 1028

SAP Consultant ( Onsite tại Nhật Bản )

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3. Kinh nghiệm phát triển SAP trong 4 năm. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP cho ngôn ngữ lập trình ABAP hoặc FI/CO

1000 - 1500$
Nhật Bản
03/06/2019
Lượt xem: 1183

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHẬT, tiếng Nhật N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

500 - 600$
Hà Nội
31/05/2019
Lượt xem: 1153
Lên trên