Việc làm ngành Biên phiên dịch - Jellyfish HR

NHÂN VIÊN THÔNG PHIÊN DỊCH MẢNG IT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Tiếng Nhật tương đương N1. Có kinh nghiệm biên phiên dịch

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
17/09/2019
Lượt xem: 26

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, từ 25 đến 38 tuổi. Tiếng Nhật N2 trở lên, tốt nghiệp Đại học

1000 - 1100$
Hồ Chí Minh
17/09/2019
Lượt xem: 31

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
17/09/2019
Lượt xem: 52

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên. Từ 25 - 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học. Có 3 năm kinh nghiệm thông dịch

650 - 800$
Hồ Chí Minh
10/09/2019
Lượt xem: 202

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng. Tiếng Nhật N3 trở lên

500 - 700$
Đồng Nai
29/08/2019
Lượt xem: 520

QUẢN LÝ TỔNG VỤ NHÂN SỰ KIÊM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Quản lý

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 26 tuổi trở lên. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tổng vụ nhân sự

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
13/08/2019
Lượt xem: 548

Nhân viên thông dịch (P.Kế toán)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 hoặc N3 cứng. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

440 - 650$
Đồng Nai
12/08/2019
Lượt xem: 529

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (P. XỬ LÝ BỀ MẶT, PHUN SƠN)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 hoặc N3 cứng. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

440 - 550$
Đồng Nai
12/08/2019
Lượt xem: 515

Biên phiên dịch

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên. Trên 3 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Nhật

800 - 1000$
Đồng Nai
26/07/2019
Lượt xem: 978

Thông dịch kiêm tổng vụ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên. Có thể đi làm càng sớm càng tốt, chậm nhất là 2 tuần sau khi nhận offer

450 - 650$
Hồ Chí Minh
22/07/2019
Lượt xem: 699
Lên trên