Việc làm ngành Biên phiên dịch - Jellyfish HR

QC kiêm phiên dịch

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí QC/QA

500 - 600$
Hà Nam
27/02/2020
Lượt xem: 8

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Nữ, từ 22 ~ 35 tuổi

550 - 700$
Long An
13/02/2020
Lượt xem: 265

Thông dịch kiêm tổng vụ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tuổi từ 20 ~ 30 tuổi

450 - 650$
Hồ Chí Minh
11/02/2020
Lượt xem: 306

Nhân viên Tổng vụ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Từ 25 ~ 30 tuổi

600 - 800$
Đồng Nai
10/02/2020
Lượt xem: 298

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N1

Có thể di chuyển bằng xe máy

500 - 900$
Hồ Chí Minh
06/02/2020
Lượt xem: 356

Phiên dịch kiêm trợ lý

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thông dịch

850 - 1000$
Hồ Chí Minh
04/02/2020
Lượt xem: 345

THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, trên 30 tuổi

850 - 1000$
Hồ Chí Minh
03/02/2020
Lượt xem: 436

Thông dịch kiêm trợ lý

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

350 - 450$
Bình Dương
03/02/2020
Lượt xem: 371

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc

450 - 600$
Hồ Chí Minh
07/01/2020
Lượt xem: 732

Nhân viên Thông dịch

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Nam, 22 ~ 35 tuổi. Trình độ cao đẳng trở lên. Không yêu cầu kinh nghiệm

550 - 750$
Đồng Nai
21/11/2019
Lượt xem: 1353
Lên trên