Việc làm ngành Bán lẻ / Bán sỉ - Jellyfish HR

Sales Executive (GT Channel)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí sales kênh GT

400 - 850$
Hồ Chí Minh
18/06/2019
Lượt xem: 40

Sales Staff (No experience is required)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English

~ 400$
Hồ Chí Minh
13/06/2019
Lượt xem: 114

Sales Executive (Logistics)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in the same position

600 - 1000$
Đà Nẵng
11/06/2019
Lượt xem: 932

Sales Executive/Senior Salesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Good English or Japanese, have experience in sales

680 - 900$
Đồng Nai
10/06/2019
Lượt xem: 992

Korean Sales Staff (Korean candidates)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Native Korean, good English or Japanese, have experience in logistics sales

~ 4000$
Hồ Chí Minh
06/06/2019
Lượt xem: 358

Sales Assistant for Media, Food, Materials & Real Estate Departmenticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience in business support/ sales admin or secretary

500 - 700$
Hồ Chí Minh
05/06/2019
Lượt xem: 190

Trợ lý kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Nữ , dưới 27 tuổi, Tiếng Nhật N2 trở lên, có thể viết mail busines bằng Tiếng Nhật

~ 650$
Hồ Chí Minh
17/05/2019
Lượt xem: 524

Sales cum Marketing Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

More than 3 years of working experience in relevant fields: Marketing, Sales

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
17/05/2019
Lượt xem: 438

Deputy Sales Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, have at least 5 years of experience in banking field

1200 - 1700$
Hồ Chí Minh
13/05/2019
Lượt xem: 1070

Sales Executive/Senior Sales Executive (Metal Department)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Cao Cấp

Good English communication and fluent Chinese speaking and writing skills.

~ 1600$
Hồ Chí Minh
10/05/2019
Lượt xem: 569
Lên trên