Việc làm ngành Bán lẻ / Bán sỉ - Jellyfish HR

Sales Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in the same position

700 - 1000$
Đà Nẵng
19/03/2019
Lượt xem: 47

Sales Stafficon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English

300 - 450$
Hồ Chí Minh
18/03/2019
Lượt xem: 61

Building Materials Salesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, have experience working at construction companies.

~ 950$
Hồ Chí Minh
18/03/2019
Lượt xem: 51

Business Unit Program Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

at least 2 years of experience in related field

850 - 1300$
Hồ Chí Minh
12/03/2019
Lượt xem: 124

Business Unit Coordinatoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 year of experience in related field.

~ 1500$
Hồ Chí Minh
12/03/2019
Lượt xem: 161

Sales and Marketing Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience as a sales manager

1300 - 2150$
Hà Nội
07/03/2019
Lượt xem: 164

Machine Parts Salesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, have experience in sales

750 - 1000$
Nhật Bản
06/03/2019
Lượt xem: 175

Sales Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, have experience in sales

680 - 900$
Đồng Nai
06/03/2019
Lượt xem: 219

Sales Manager (Paper Products)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience as a sales manager

1000 - 1400$
Hồ Chí Minh
05/03/2019
Lượt xem: 195

Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skills, have experience as a sales staff

~ 700$
Hồ Chí Minh
05/03/2019
Lượt xem: 1022
Lên trên