Việc làm ngành Bán hàng kỹ thuật - Jellyfish HR

Sales and Marketing Staff (Prefer Lubricant Experience)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have 2-5 years’ experience in Sales & Marketing

510 - 730$
Hồ Chí Minh
07/02/2020
Lượt xem: 423

Sales Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, Have at least 1 experience year

400 - 600$
Hà Nội
07/02/2020
Lượt xem: 354

Sales Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

450 - 900$
Bình Dương
05/02/2020
Lượt xem: 270

Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English communication skill, at least 2 years of experience in sales of plastics

800 - 1200$
Hà Nội
29/11/2019
Lượt xem: 1559

Sales Engineer (Power Tools)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 3 years of direct experience in Power Tools business either from working for Manufacturers or for Distributors

~ 1500$
Hồ Chí Minh
27/11/2019
Lượt xem: 1417

Lighting Equipment Salesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience of walk-in sales

~ 450$
Hồ Chí Minh
22/11/2019
Lượt xem: 2071

Technical Service Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience in technical sales

~ 1000$
Hà Nội
07/11/2019
Lượt xem: 1449

Sales Staff (Steel) - Fresher welcomeicon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, fresh graduates are welcome.

500 - 650$
Hồ Chí Minh
05/11/2019
Lượt xem: 1326

Sales Executive (Machinery Group)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experience

600 - 1200$
Hồ Chí Minh
31/10/2019
Lượt xem: 1372

Technical Salesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Female, good English, at least 5 of experience as technical sales

2000 - 3000$
Hồ Chí Minh
04/10/2019
Lượt xem: 1544
Lên trên