Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

IT Human Resource Specialisticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

MUST have experienced in recruitment jobs for software development company at least 02 years

Thương lượng
Hồ Chí Minh
19/06/2019
Lượt xem: 22

HEAD OF ENGINEERING

Nhân Viên có kinh nghiệm

- At least a master’s degree in Computer Science or any other relevant field - At least 10 years of working experience with Java technologies - experience in the management of a frontend or backend team through cross-functional projects and recordin

~ 6000$
Hà Nội
19/06/2019
Lượt xem: 20

Senior Software Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1500$
Hà Nội
18/06/2019
Lượt xem: 23

nhân viên IT nội bộ ( Tiếng Nhật )

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

N2. Biết Tiếng Anh. Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường IT và công ty Nhật

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
18/06/2019
Lượt xem: 31

Admin Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

n2. 25-32 tuổi

900 - 1300$
Hồ Chí Minh
17/06/2019
Lượt xem: 74

C#, Xamarin Developer (for iOS)

Nhân Viên có kinh nghiệm
350 - 650$
Hà Nội
14/06/2019
Lượt xem: 93

AI developer [C#]

Nhân Viên có kinh nghiệm
~ 750$
Hà Nội
12/06/2019
Lượt xem: 110

Senior Game Server Engineer (for both Vietnamese and Expaticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1500$
Hà Nội
12/06/2019
Lượt xem: 1415

Development Leader (C/C++)

Nhân Viên có kinh nghiệm

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm ngôn ngữ lập trình C-C / C ++ Programming và kinh nghiệm về leadership - Có kiến thức về C ++ standard template library (STL) - Có định hướng làm analysis, design, programming (OOA, OOD, OOP) - Không yêu cầu ngoại ngữ

800 - 1000$
Hà Nội
06/06/2019
Lượt xem: 187

Fullstack .NET Developer (Onsite Singapore)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 1 ~ 3 years of hands-on software development experience in a software company

740 - 1000$
Singapore
04/06/2019
Lượt xem: 206
Lên trên