Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

Test Automation Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 1 year of experience in test automation with Selenium WebDriver, Age: 23 - 32 years old

500 - 1300$
Hồ Chí Minh
17/01/2019
Lượt xem: 53

Software QA Engineer (Coding required)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years of experience in Software Testing, Age: 23 - 32 years old

650 - 1300$
Hồ Chí Minh
17/01/2019
Lượt xem: 52

SOFTWARE DEVELOPERicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Flexibility in using any of these programming languages: Java, JS/HTML/CSS, Golang, Python, NodeJS, PHP, C/C++... Age: 23 ~ 28 years old

500 - 1200$
Hồ Chí Minh
17/01/2019
Lượt xem: 45

Full-stack Web Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Software design and implementation skill, Age: 25 ~ 32 years old

500 - 1300$
Hồ Chí Minh
17/01/2019
Lượt xem: 52

Sales Manager (IT software/solution)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English skills, at least 8 years of experience in Sales

1100 - 1850$
Hồ Chí Minh
14/01/2019
Lượt xem: 65

Senior web developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years commercial development experience

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
10/01/2019
Lượt xem: 110

Lead Software Developer (C# .NET VUEJS)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

5+ Years of experience working on enterprise software projects utilizing C#, .NET, SQL Server, and front-end frameworks like VueJS.

1100 - 3100$
Hồ Chí Minh
07/01/2019
Lượt xem: 143

Team Lead (C# .NET ASP.NET VUEJS)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

10+ Years of experience working on enterprise software projects utilizing C#, .NET, SQL Server, and front-end frameworks like VueJS

2200 - 3700$
Hồ Chí Minh
07/01/2019
Lượt xem: 129

Senior DevOpsicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

3+ years experience with enterprise level cloud design and 2+ years experience with AWS. Design experience in an enterprise environment

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
28/12/2018
Lượt xem: 236

KỸ SƯ IT

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Tiếng Nhật N2 trở lên (Business Level) - Hơn 1 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm (1 trong các Ngôn ngữ: Java, PHP, Ruby, C #, .net, v.v.) hoặc kinh nghiệm về Network/ System

250000 - 400000万円
Nhật Bản
26/12/2018
Lượt xem: 241
Lên trên