Việc làm ngành IT-Phần cứng / Mạng - Jellyfish HR

ICT Senior Sales

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

•Around 5 years of working experience in ICT industry.

750 - 1000$
Hồ Chí Minh
06/04/2018
Lượt xem: 323

Kỹ sư hệ thống

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Bằng Cử nhân hoặc tương đương về Khoa học Máy tính và Kỹ thuật phần mềm - Có kinh nghiệm về SQL server, Visual Studio - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lập trình C # .NET

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
23/03/2018
Lượt xem: 389

HTML Coding

Nhân Viên có kinh nghiệm
350 - 530$
Hồ Chí Minh
09/02/2018
Lượt xem: 613

Networking Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

530 - 790$
Hồ Chí Minh
05/02/2018
Lượt xem: 620

System Analyst (Open for fresher)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

650 - 1000$
Hà Nội
23/11/2017
Lượt xem: 765

Network Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

350 - 750$
Đà Nẵng
22/11/2017
Lượt xem: 742

IT System Administrator

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống CNTT. (Máy chủ / Máy PC / Máy in)

~ 400$
Hải Phòng
06/11/2017
Lượt xem: 659

Nữ IT Comtor N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

600 - 1000$
Hà Nội
21/09/2017
Lượt xem: 929

HTML / CSS / Front-end Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
30/08/2017
Lượt xem: 1348

Java Project Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1300 - 2000$
Hồ Chí Minh
28/07/2017
Lượt xem: 1626
Lên trên