Việc làm ngành FMCG - Jellyfish HR

Area Sales Manager (General Trade Channel)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3-year experience as above supervisor position in General Trade of FMCG industry

860 - 1075$
Hồ Chí Minh
26/04/2019
Lượt xem: 612

Maintenance Assistant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in maintenance at manufacturing companies

~ 1200$
Đồng Nai
10/04/2019
Lượt xem: 856

E-commerce Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Having over 4-year experience as an e-Commerce Manager in retail chain

2000 - 3200$
Hồ Chí Minh
10/04/2019
Lượt xem: 854

Sales Manager (Paper Products)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience as a sales manager

1000 - 1400$
Hồ Chí Minh
05/03/2019
Lượt xem: 859

Product and Branding Marketing Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 2 years of experience in related areas

700 - 1200$
Hồ Chí Minh
13/02/2019
Lượt xem: 1155

Senior PR & Digital Marketing Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skill, at least 3 years of experience in related area

1200 - 1600$
Hồ Chí Minh
13/02/2019
Lượt xem: 1006

Control Systems Engineer / Automation engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có 4-5 năm kinh nghiệm bảo trì hoặc về máy móc thiết bị nhà xưởng trong ngành khai thác / chế biến hoặc dầu khí có liên quan.

1000 - 1700$
Thái Nguyên
28/01/2019
Lượt xem: 1081

NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUỖI NHÀ HÀNGicon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Nữ từ 22 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp đại học

400 - 650$
Hồ Chí Minh
02/11/2018
Lượt xem: 1678

Sales staff for restaurant chainsicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

-Having 1-3 years experience as sales in FMCG indstry

340 - 600$
Hồ Chí Minh
08/10/2018
Lượt xem: 1234

Sales staff for horeca

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Ability to communicate in English

300 - 430$
Hồ Chí Minh
08/10/2018
Lượt xem: 1249
Lên trên