Việc làm

BPO Team Leader (Data Entry Team)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2 to 3 years of experience in BPO

Thương lượng
Hồ Chí Minh

Tân Bình

17/09/2020
Lượt xem: 375

Sales Expert in Automotive Material Groupicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Knowledge in Import/Export. Kinh nghiệm sales

~ 1500$
Hà Nội

Hà Nội

09/09/2020
Lượt xem: 377

Deputy Project Manager for Power Projecticon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Project management skills

~ 2500$
Hà Nội

Hà Nội

09/09/2020
Lượt xem: 406

Production Section Chief (Ha Nam)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience at the same position at least 02 years

450 - 650$
Hà Nam

Hà Nam

08/09/2020
Lượt xem: 501

Chief Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm

~ 1000$
Hồ Chí Minh

Quận 7

08/09/2020
Lượt xem: 402

Senior Accounticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh trung cấp. 2 năm kinh nghiệm làm account tại clients/agency

~ 650$
Hồ Chí Minh

District 1, HCMC

08/09/2020
Lượt xem: 1203

Factory Accountant (Working in Ha Nam)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 5 years' experiences as an accounting staff

700 - 1000$
Hà Nam

Ha Nam

08/09/2020
Lượt xem: 3588

International Sales Executive (Dong Nai)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Must be at least 5 years working experience in international sales.

Thương lượng
Đồng Nai

Đồng Nai

08/09/2020
Lượt xem: 925

Senior Frontend (PHP)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

HTML/CSS; Javascript client such as Jquery, Local Storage; ReactJS; Redux, Redux-observable, Laravel framework, PHPUnit, PHP-CS-Fixer

600 - 1500$
Hồ Chí Minh

District 1, HCMC

24/08/2020
Lượt xem: 612

Senior Fullstack Developer (Java,Spring)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Experience in: Selenium, Microservices, ReactJS, Redis, Rabbit MQ, Linux

Thương lượng
Hồ Chí Minh

Tân Bình, HCM

24/08/2020
Lượt xem: 1537

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên