Những nguyên tắc giúp bạn làm chủ được cuộc tranh luận

Những nguyên tắc giúp bạn làm chủ được cuộc tranh luận

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, sự khác nhau trong ý nghĩ là điều không thể nào tránh khỏi. Mỗi cuộc hợp để lên ý tưởng mới, chiến lược mới, sản phẩm mới hay chỉ là những qui định mới đều mất hàng giờ để tranh luận và trao đổi. Vậy làm thế nào để bản thân có thể làm chủ những cuộc tranh luận kia?
Lên trên