QUY TRÌNH
HỖ TRỢ ỨNG VIÊN
JellyfishHR giới thiệu các cơ
hội việc làm tới ứng viên

- Giới thiệu việc làm phù hợp với kinh nghiệm và mong muốn của ứng viên

- Xác nhận lịch sử ứng tuyển và tình trạng ứng tuyển hiện tại của ứng viên với Doanh nghiệp tuyển dụng.

- Giải thích quy trình hỗ trợ của JellyfishHR tới ứng viên.

JellyfishHR tiến cử ứng viên
tới Doanh nghiệp

Cập nhật tình hình đánh giá kết quả hoặc phản hồi từ Doanh nghiệp về hồ sơ ứng viên (trong vòng 3 ngày).

Pre-interview với JellyfishHR

- Pre-interview trực tiếp tại văn phòng JellyfishHR hoặc qua skype/điện thoại).

- Nội dung Pre-interview :

+ JellyfishHR chia sẻ rõ hơn với ứng viên về: Thông tin về doanh nghiệp, công việc ứng viên đang ứng tuyển; thời gian, địa điểm phỏng vấn.

+ Training kỹ năng phỏng vấn, đưa ra một số lời khuyên cho ứng viên giúp ứng viên tăng tỉ lệ đỗ phỏng vấn.

+ Giải thích lại về quy trình hỗ trợ ứng viên của JellyfishHR.

ỨNG VIÊN THAM GIA
PHỎNG VẤN VỚI
DOANH NGHIỆP

Doanh Nghiệp gửi Offer Letter

- JellyfishHR và ứng viên kiểm tra Offer Letter.

- Ứng viên xác nhận các thông tin trong Offer Letter và trả lời trước deadline qui định; nếu có thông tin gì ứng viên cần thương lượng thêm với Doanh Nghiệp thì cần thực hiện thông qua sự hỗ trợ của JellyfishHR.

Phản hồi sau
phỏng vấn

JellyfishHR nhận phản hồi sau phỏng vấn từ doanh nghiệp và ứng viên, chia sẻ thông tin tới hai bên.

- Ứng viên kiểm tra thông tin và ký Offer Letter.

Gửi bản scan/ảnh của Offer letter có chữ ký của ứng viên cho JellyfishHR.

- JellyfishHR gửi Offer Letter có chữ ký đồng ý của ứng viên tới phía Doanh Nghiệp.

Hỗ trợ ứng viên sau khi ký Offer Letter

- Hỗ trợ trước khi ứng viên chính thức đi làm: nhắc nhở ứng viên chuẩn bị các giấy tờ cá nhân, thủ tục chuẩn bị đi làm,v.v

- Liên hệ ứng viên vào ngày đi làm, sau 3 ngày khi đi làm, sau 1 tuần đi làm, sau 2 tuần đi làm, sau 1 tháng đi làm, 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc.

Sau thời gian thử việc, ứng viên ký hợp đồng lao động chính thức với Doanh Nghiệp.

Lí do JellyfishHR cần liên hệ nhiều lần với ứng viên trong thời gian thử việc tại Doanh nghiệp :

JellyfishHR luôn mong ứng viên có thể làm tốt ở môi trường làm việc mới, có thể đóng góp và phát triển hơn trong tương lai; do đó nếu ứng viên có bất kỳ lo lắng hay vấn đề gì trong thời gian thử việc, hãy liên hệ ngay với JellyfishHR để trao đổi và cùng giải quyết vấn đề. Với kinh nghiệm cùng sự chuyên nghiệp trong hoạt động tư vấn nhân sự, Jellyfish HR luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ ứng viên một cách tốt nhất.

Note: Trong thời gian thử việc , nếu ứng viên bỏ việc hoặc không thể đáp ứng với các yêu cầu phía Doanh nghiệp; JellyfishHR có trách nhiệm tìm ứng viên khác thay thế.