Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Jellyfish HR. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần quan trọng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ Jellyfish HR và các trang Web Jellyfish HR.

1. Mục dích và phạm vi thu thập thông tin

Website TMĐT Jellyfish HR có thể lấy những thông tin cá nhân bao gồm danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động, số fax, chi tiết thanh toán (Website TMĐT Jellyfish HR không chỉ lấy giới hạn trong những thông tin trên mà có thể lấy thêm những thông tin khác).

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để, cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua trang web, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ sử dụng những thông tin đó để cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin Website TMĐT Jellyfish HR nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ Website TMĐT Jellyfish HR, bao gồm những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR nếu bạn không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của bạn, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ liên hệ với bạn bằng email với những chi tiết về sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo của Website TMĐT Jellyfish HR, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Website TMĐT Jellyfish HR thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Website TMĐT Jellyfish HR.

Các Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân Nào Được Thu Thập Từ Bạn

Website TMĐT Jellyfish HR thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn gửi hồ sơ. Trong khi gửi hồ sơ, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, số điện thoại, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Website TMĐT Jellyfish HR cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn gửi hồ sơ, bạn không còn vô danh với Website TMĐT Jellyfish HR nữa, bạn có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR.

Mỗi trang trong phạm vi Website TMĐT Jellyfish HR đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Website TMĐT Jellyfish HR, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Jellyfish HR có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website TMĐT Jellyfish HR, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website TMĐT Jellyfish HR hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của Jellyfish HR. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ Website TMĐT Jellyfish HR.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Thông tin cá nhân có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp Jellyfish HR quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ Jellyfish HR cho bạn:

 • Các Đơn vị quảng cáo;
 • Các Nhà tuyển dụng;
 • Các đối tác chiến lược làm việc với Jellyfish HR để cung cấp các Dịch vụ Jellyfish HR hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ Jellyfish HR và/hoặc các trang Web Jellyfish HR;
 • Các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu hoặc được ủy quyền để thực hiện chức năng liên quan, trong phạm vi quy định của luật pháp hoặc liên quan đến các lệnh và phán quyết của tòa án;
 • Các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đich phát hiện hoặc ngăn chặn các hành vi phạm tội, bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc cho việc bắt giữ hoặc truy tố tội phạm, hoặc cho việc điều tra liên quan tới các vấn đề này;
 • Các tư vấn chuyên nghiệp của Jellyfish HR khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho Jellyfish HR;
 • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của Jellyfish HR (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ Jellyfish HR mà họ sở hữu;
 • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Jellyfish HR không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Jellyfish HR

Tầng 4, Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhận của mình:

6.1. Những Lựa Chọn Dành Cho Bạn Khi Thu Thập, Sử Dụng Và Phân Phối Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn chọn không gửi hồ sơ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Website TMĐT Jellyfish HR.

6.2. Bạn Có Thể Truy Nhập, Cập Nhật Và Xoá Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào

Bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Website TMĐT Jellyfish HR qua điện thoại hoặc email để yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn.

6.3. Những Biện Pháp Phòng Ngừa An Toàn Chống Mất Mát, Lạm Dụng Hoặc Thay Đổi Thông Tin Của Bạn

Ngoài người quản trị Website TMĐT Jellyfish HR hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website TMĐT Jellyfish HR ra, bạn là người duy nhất được biết thông tin cá nhân của mình.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Jellyfish HR có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà Website TMĐT Jellyfish HR đang nắm giữ hoặc xử lý. Bạn có quyền yêu cầu Website TMĐT Jellyfish HR chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu Website TMĐT Jellyfish HR dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

6.4. Cách Website TMĐT Jellyfish HR Bảo Vệ Đời Tư Của Trẻ Em.

Website TMĐT Jellyfish HR là website có đối tượng độc giả lớn. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Website TMĐT Jellyfish HR không thể chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 13 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 13 tuổi.

6.5. Bạn Biết Gì Nữa Về Đời Tư Trực Tuyến Của Bạn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, ví dụ qua công việc bạn đăng lên hay qua email, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Tóm lại, nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, bạn có thể nhận sẽ được những thông báo tự nguyện từ những đối tác khác.

7. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng:

Website TMĐT Jellyfish HR có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Website TMĐT Jellyfish HR thu thập thông tin qua trang web, Website TMĐT Jellyfish HR thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Website TMĐT Jellyfish HR dùng tường lửa trên các máy chủ. Mặc dù Website TMĐT Jellyfish HR không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mã dữ liệu của bạn. Website TMĐT Jellyfish HR duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy trình bảo vệ của Website TMĐT Jellyfish HR là Website TMĐT Jellyfish HR có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website TMĐT Jellyfish HR được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website TMĐT Jellyfish HR. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến hr@jellyfishhr.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 48 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

——————

Số:  01/JFHR-DATMDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Website Jellyfishhr.com

 

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC

1. Giới thiệu chung

Website jellyfishhr.com do Công ty TNHH Jellyfish HR làm chủ sở hữu và sử dụng với mục đích đăng tin tuyển dụng, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm ứng viên của công ty.

Thông tin chung về công ty:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà TID, Số 4, Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0106498508

Điện thoại: 043 224 2220

Số giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0106498508 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/12/2014, cấp lần thứ 4 ngày 11/04/2018

Jellyfishhr.com xây dựng một hệ thống tìm kiếm việc làm hướng tới sự tương tác với người dùng để có thể cung cấp thông tin chi tiết nhất về việc làm. Trang web được thành lập với mong muốn trở thành một website giúp cho nhiều người có thể thông qua đó để tìm kiếm được công việc phù hợp.

jellyfishhr.com là nơi người dùng có thể tìm kiếm việc làm miễn phí với các công việc hấp dẫn và luôn được cập nhật thường xuyên.

2. Thông tin cơ bản về thương nhân/tổ chức như:

Nguồn vốn đầu tư cho website thương mại điện tử:

˜Vốn doanh nghiệp          m Vốn ngân sách nhà nước            m Vốn đầu tư nước ngoài

    m Nguồn vốn khác

Tổng mức đầu tư: 2.100.000.000đ (Hai tỷ một trăm triệu đồng)

3. Cơ cấu tổ chức

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR (sau đây gọi tắt là Công ty) được sắp xếp tổ chức bao gồm các phòng ban như sau:

·         Giám đốc CEO

·         Phòng Headhunting

·         Phòng Admin

·         Phòng Marketing

 • Phòng IT


4. Số lượng nhân viên

 

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Ghi chú

Nhân viên kinh doanh

 

1

 

Nhân viên IT

 

1

 

Nhân viên pháp lý

 

1

 

Nhân viên giao hàng

 

0

 

Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tuyến (email, skype, yahoo messenger….)

 

1

 

Nhân viên bảo hành, bảo trì, lắp đặt

 

0

 

Đội ngũ quản lý điều hành

 

2

 

5. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT

1. Loại hình cung cấp dịch vụ trên website

q  Sàn giao dịch TMĐT

q  Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

q  Dịch vụ đấu giá trực tuyến

þ  Dịch vụ khác

-          Sàn giao dịch TMĐT của Công ty TNHH Jellyfish HR (địa chỉ trang web: www.jellyfishhr.com) (sau đây gọi là “Jellyfish HR”) được thiết kế để đăng tin tuyển dụng cho những khách hàng của cty Jellyfish HR và/hoặc xem các công việc do Jellyfish HR đăng lên, và gửi CV để ứng tuyển các công việc.

-          Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên Jellyfish HR được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

-          Thành viên tham gia Sàn giao dịch Jellyfish HR là cá nhân có nhu cầu xem các công việc trên website, hoặc gửi CV để ứng tuyển. Thành viên muốn đăng tuyển hoặc gửi CV tìm việc trên Jellyfish HR phải đảm bảo:

-          Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

-          Việc Thành viên truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.

-          Thành viên phải bảo vệ và giám sát các thông tin có liên quan đến Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc thông tin của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.

-          Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch Jellyfish HR là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

-          Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch Jellyfish HR phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Jellyfish HR.

2. Giới thiệu sơ bộ về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT

a. Website chính thức hoạt động từ: tháng 7 năm 2015

b. Phạm vi, địa bàn kinh doanh

m Trong tỉnh, thành phố        m Các tỉnh lân cận       ˜ Cả nước    m  Toàn cầu

c. Các loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên website

q Máy tính và mạng                             q Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng

q Điện thoại                                         q Máy ảnh, máy quay

q Điện tử - nghe nhìn                           q Sản phẩm cơ khí, ô tô, xe máy     

q Thực phẩm, sữa, đồ uống                 q Đồ thể thao

q Quần áo, giày dép, mỹ phẩm            q Hoa, quà tặng

q Thời trang                                         q Sách, văn phòng phẩm

q Gỗ, vật liệu xây dựng                       q Đồ thủ công mỹ nghệ

q Nội thất, ngoại thất                           q Công nghiệp, xây dựng

q Dịch vụ du lịch                                  q Dịch vụ giải trí (phim, nhạc, trò chơi…)

q Dịch vụ Bất động sản                       q Sức khỏe, sắc đẹp

q Mẹ và bé                                           q Đồ dùng sinh hoạt

q Sản phẩm khác: …………………   þ Dịch vụ khác: Dịch vụ việc làm

d. Các mốc phát triển hoặc mở rộng dịch vụ

Jellyfish HR trực thuộc tập đoàn Jellyfish với 100% vốn điều lệ từ Nhật Bản, chuyên về tư vấn và giới thiệu nguồn nhân lực có trình độ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Jellyfish HR Viet Nam được thành lập vào tháng 8 năm 2013, Với đội ngũ tư vấn tuyển dụng nhân sự kinh nghiệm cao, bao gồm nhiều chuyên gia người Nhật có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho các công ty Nhật.

Từ năm 2015, với đà phát triển nhanh chóng Jellyfish HR hiện tại đang mở rộng hoạt động của mình sang các doanh nghiệp Châu Á, Châu Âu ngoài Việt Nam và Nhật Bản.

3. Thông tin về các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ

3.1. Các hình thức chấp nhận thanh toán

q Trực tiếp tại công ty           q Trực tuyến                                  þ Chuyển khoản

q Tin nhắn (SMS)                  q Đơn vị thanh toán trung gian        qVisa, Master Card

q Thanh toán khi nhận hàng (COD)  

q Hình thức khác:

3.2. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận

m Tự vận chuyển                   m Thuê bên thứ 3                   m Cả hai hình thức

Website chúng tôi sử dụng để cung cấp dịch vụ nên không sử dụng hình thức này

3.3. Chính sách bảo hành

Trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc hoặc bị Khách hàng cho nghỉ việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu đi làm thì Jellyfish HR có trách nhiệm đề cử ứng viên thay thế phù hợp mà không tính thêm phí dịch vụ tư vấn. Đối với ứng viên đã đề cử thay thế thành công thì Khách hàng kết thúc chế độ bảo hành, không cung cấp chế độ đề cử ứng viên thay thế lần nữa.

3.4. Chính sách hoàn trả hàng

Trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc hoặc bị Khách hàng cho nghỉ việc trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đi làm và Khách hàng không muốn nhận chế độ đề cử ứng viên thay thế thì Jellyfish HR sẽ hoàn trả lại 80% phí sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc hoặc bị công ty cho nghỉ việc từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 60 kể từ ngày bắt đầu đi làm và Khách hàng không muốn nhận chế độ đề cử ứng viên thay thế thì Jellyfish HR sẽ hoàn trả lại 50% phí sử dụng dịch vụ.

3.5. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Jellyfish HR. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần quan trọng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ Jellyfish HR và các trang Web Jellyfish HR.

3.5.1. Mục dích và phạm vi thu thập thông tin

Website TMĐT Jellyfish HR có thể lấy những thông tin cá nhân bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động, số fax (Website TMĐT Jellyfish HR không chỉ lấy giới hạn trong những thông tin trên mà có thể lấy thêm những thông tin khác).

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua trang web, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ sử dụng những thông tin đó để cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin Website TMĐT Jellyfish HR nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ Website TMĐT Jellyfish HR, bao gồm những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR nếu bạn không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của bạn, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ liên hệ với bạn bằng email với những chi tiết về sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo của Website TMĐT Jellyfish HR, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Website TMĐT Jellyfish HR thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Website TMĐT Jellyfish HR.

3.5.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Website TMĐT Jellyfish HR, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Jellyfish HR có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website TMĐT Jellyfish HR, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website TMĐT Jellyfish HR hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của Jellyfish HR. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

3.5.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ Website TMĐT Jellyfish HR.

3.5.4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Thông tin cá nhân có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp Jellyfish HR quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ Jellyfish HR cho bạn:

·         Các Đơn vị quảng cáo;

·         Các Nhà tuyển dụng;

·         Các đối tác chiến lược làm việc với Jellyfish HR để cung cấp các Dịch vụ Jellyfish HR hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ Jellyfish HR và/hoặc các trang Web Jellyfish HR;

·         Các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu hoặc được ủy quyền để thực hiện chức năng liên quan, trong phạm vi quy định của luật pháp hoặc liên quan đến các lệnh và phán quyết của tòa án;

·         Các tư vấn chuyên nghiệp của Jellyfish HR khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho Jellyfish HR;

·         Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Jellyfish HR không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

 

3.5.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Jellyfish HR

Tầng 4, Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.5.6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Website TMĐT Jellyfish HR qua điện thoại hoặc email để yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn.

Ngoài người quản trị Website TMĐT Jellyfish HR hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website TMĐT Jellyfish HR ra, bạn là người duy nhất được biết thông tin cá nhân của mình.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Jellyfish HR có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu Website TMĐT Jellyfish HR chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu Website TMĐT Jellyfish HR dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

3.5.7. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng:

Website TMĐT Jellyfish HR có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Website TMĐT Jellyfish HR thu thập thông tin qua trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Website TMĐT Jellyfish HR dùng tường lửa trên các máy chủ.

Website TMĐT Jellyfish HR duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Thông tin cá nhân của thành viên trên Website TMĐT Jellyfish HR được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website TMĐT Jellyfish HR. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

3.5.8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến hr@jellyfishhr.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 48 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

3.6. Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website

q Cơ chế kiểm soát tự động                                      þ Cơ chế kiểm soát riêng

q Có quy định về đăng thông tin                               q Cơ chế giám sát khác

3.6.1. Quy định đăng tin:

Các thông tin tuyển dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR phải có đầy đủ các thông tin: tên việc làm, mức lương, ngành nghề, mô tả công việc, yêu cầu công việc, thông tin liên hệ.

Website TMĐT Jellyfish HR phải bảo mật thông tin của nhà tuyển dụng, không để lộ thông tin nhà tuyển dụng trong các tin tuyển dụng.

3.6.2. Danh sách hàng hóa/dịch vụ cấm

Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR đề ra.

Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Thành viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)

Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR

Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng/ Thành Viên.

Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.

Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.

3.6.3 Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Jellyfish HR sẽ nhận thông tin từ khách hàng. Sau đó đội ngũ nhân viên của Jellyfish HR sẽ biên tập nội dung phù hợp và đăng trên website.

Thông tin trên website chỉ có Jellyfish HR đăng tải và quản lý, các tổ chức bên ngoài không thể kiểm soát thông tin trên website.

3.7. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

      ˜ Tự thỏa thuận        m Đưa ra cơ quan pháp luật          m Hình thức khác

Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Website TMĐT Jellyfish HR, Website TMĐT Jellyfish HR cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và Website TMĐT Jellyfish HR đồng ý rằng Website TMĐT Jellyfish HR sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Quy chế này hoặc các dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Website TMĐT Jellyfish HR và Thành viên đồng ý bằng văn bản. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Website TMĐT Jellyfish HR khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Website TMĐT Jellyfish HR để tìm được giải pháp phù hợp. Website TMĐT Jellyfish HR sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.

Bước 1: Thông báo cho Jellyfish HR:

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT Jellyfish HR phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Jellyfish HR tại:

Điện thoại (84 28) 6659 5314;


Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau:

 

Bước 2: Tiếp nhận thông tin và đề xuất phương án

Ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. Jellyfish HR sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Bước 3: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Website TMĐT Jellyfish HR sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

3.8. Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác: Không có

q Xác thực đơn hàng qua SMS                     q Xác thực đơn hàng qua Email

q Công cụ Quản lý gian hàng                        q Tùy biến giao diện gian hàng

q Công cụ Quản lý Sản phẩm                        q Công cụ Quản lý đơn hàng

q Công cụ Quản lý thanh toán                      q Công cụ Quản lý giao nhận

q Đánh giá uy tín người bán                          q Đánh giá sản phẩm

q Tích hợp giỏ hàng                                      q Chữ ký số  

q Tích hợp mạng xã hội                                q Dịch vụ quảng cáo

4. Nguồn thu và cơ chế thu phí thành viên

a. Nguồn thu chính của website thương mại điện tử:

þ Dịch vụ tư vấn                                q Phí thành viên               q Tin nhắn          

q Thu phí % dựa trên đơn hàng      q Quảng cáo                q Dịch vụ gia tăng khác

b. Cơ chế thu phí thành viên

-          Website hoàn toàn không thu phí

Tổng doanh thu:                Năm trước: 0 đồng

                                          Năm nay: 0 đồng

5. Biện pháp kỹ thuật - nghiệp vụ

-          Sử dụng dịch vụ hosting của Viettel DC. Với thông tin máy chủ:

-          Địa điểm đặt máy chủ: Viettel IDC

-          Thông tin về hệ thống máy chủ và đường truyền: 1 server, đường truyền không giới hạn

-          Sơ đồ kết nối hệ thống máy chủ:


-          Hệ thống lưu trữ dự phòng dữ liệu: dữ liệu lưu trữ tập trung trên hệ thống SAN

-          Quy trình và quy định về sao lưu cơ sở dữ liệu: Lưu trữ hàng ngày (backup daily)

-          Hệ thống bảo mật thông tin người dùng: VXLAN, SSL. Website không cho tạo tài khoản nên không có hình ảnh mã hóa cơ sở dữ liệu người dung.

-          Hệ thống thanh toán: Không có

-          Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ đề phòng sự cố: Lưu trữ hàng ngày (backup daily), khi có sự cố sẽ khôi phục lại dữ liệu (restore).

6. Hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ

a. Quảng cáo, tiếp thị trực tuyến

q Quảng cáo trên các báo điện tử      q Đặt logo trên website khác

            q Gửi Email quảng cáo                      q Quảng cáo trả phí qua Google

q Quảng cáo trả phí facebook Ads    þ Quảng cáo trên facebook fanpage

q Quảng cáo trên Youtube                q Quảng cáo trên Twitter

q Quảng cáo trên các Kiosk              q Quảng cáo trên blog, forum

q Khác…………………………………..

Hàng ngày, đội ngũ marketing của công ty sẽ đăng bài viết lên trang fanpage của công ty và đính kèm đường dẫn của website jellyfishhr.com để giới thiệu về website này.

b. Quảng cáo, tiếp thị ngoài môi trường trực tuyến

q Quảng cáo trên các báo/tạp chí giấy          þ Phát tờ rơi quảng cáo

þ Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện            q Tài trợ/bảo trợ cho các sự kiện

q Tổ chức đội ngũ tiếp thị                             q Tổ chức tập huấn, đào tạo 

q Tiếp thị bán hàng qua điện thoại                q  Tiếp thị qua đại lý, kênh phân phối

q Quảng cáo trên truyền hình                       q Quảng cáo trên đài tiếng nói

q Khác…………………………………..

Công ty có phát tờ rơi tại các hội chợ việc làm tại các trường đại học để quảng bá về công ty và giới thiệu website tới các sinh viên. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức hội thảo về việc làm để thu hút sự chú ý, mở rộng sự quan tâm của mọi người tới dịch vụ của công ty.

III. CẤU TRÚC, TÍNH NĂNG VÀ CÁC MỤC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRÊN WEBSITE

1. Cấu trúc của website

-          Trang chủ: Giới thiệu dịch vụ và cập nhật việc làm, thông tin mới nhất.

-          Việc làm: Đăng tải toàn bộ thông tin việc làm và công cụ tìm kiếm việc làm.

-          Về chúng tôi: Giới thiệu về Jellyfish HR, thông tin nhân sự và thông điệp từ Giám đốc.

-          Dịch vụ: Giới thiệu các dịch vụ của Jellyfish HR.

-          Tin tức: Cập nhật bài viết, thông tin tư vấn việc làm.

-          Liên hệ: Thông tin liên hệ của các văn phòng Jellyfish HR.


2. Miêu tả các tính năng chủ yếu của website

-          Đăng tin tuyển dụng cho khách hàng, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng.

-          Giới thiệu về công ty, dịch vụ của Jellyfish HR.

-          Cho phép người dùng tìm kiếm các việc làm phù hợp.

-          Cho phép người dùng đăng hồ sơ cá nhân (CV) lên website.

-          Cập nhật tin tức, bài viết mới liên quan đến lĩnh vực nhân sự.

*Website không cho tạo tài khoản đối tác (nhà tuyển dụng) và tài khoản người tìm việc.

3. Quy trình đăng và quản lý thông tin trên website

3.1. Quy trình đăng tải hồ sơ trực tuyến dành cho ứng viên:

-          Bước 1: Truy cập vào website https://jellyfishhr.com/

-          Bước 2: Bấm vào nút Ứng tuyển ngay.


 

-          Bước 3: Người tìm việc nhập đầy đủ thông tin như mẫu:

+ Họ tên

+ Số điện thoại

+ Email

+ Tỉnh/ Thành phố

+ Ngành nghề

   + Ngoại ngữ chọn trình độ tương ứng ở mỗi ngôn ngữ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp

   + Tải hồ sơ đính kèm, định dạng doc, docx, pdf.

-          Người tìm việc click chọn những công việc hấp dẫn đối với bản thân mình và gửi CV cho công việc đó.

3.2. Quy trình đăng thông tin tuyển dụng:

-          Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin tuyển dụng công việc qua email hoặc văn bản bao gồm: Chức vụ, vị trí, mức lương, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng, quyền lợi.

-          Bước 2: Nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR sẽ kiểm duyệt các thông tin khách hàng cung cấp là phù hợp với các quy định của Website TMĐT Jellyfish HR

-          Bước 3: Nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR sẽ đăng tin tuyển dụng theo thông tin Khách hàng đã cung cấp lên Website TMĐT Jellyfish HR:


-          Bước 4: Kiểm duyệt thông tin:


Các thông tin đăng tải đảm bảo đầy đủ, đúng chính tả, thống nhất với nhau, không vi phạm các quy định về đăng tin nói chung.

-          Các thông tin đăng tuyển đều có ngành nghề rõ ràng và thông tin liên hệ của nhân viên phụ trách tuyển vị trí đó.

3.3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

-          Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Website TMĐT Jellyfish HR, Website TMĐT Jellyfish HR cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Website TMĐT Jellyfish HR khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Website TMĐT Jellyfish HR để tìm được giải pháp phù hợp. Website TMĐT Jellyfish HR sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.

-          Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT Jellyfish HR phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Jellyfish HR tại:

Điện thoại (84 28) 6659 5314;


Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau:

 

Ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. Jellyfish HR sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

-          Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Website TMĐT Jellyfish HR sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

IV. PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE.

1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website Jellyfish HR

-          Quyền của Ban quản lý website Jellyfish HR

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin Thành viên dự định đăng tải trên Website TMĐT Jellyfish HR.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Website TMĐT Jellyfish HR không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website TMĐT Jellyfish HR có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.

Website TMĐT Jellyfish HR có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Website TMĐT Jellyfish HR hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website TMĐT Jellyfish HR.

Website TMĐT Jellyfish HR có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Khách hàng nếu Website TMĐT Jellyfish HR phát hiện Khách hàng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Khách hàng tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Website TMĐT Jellyfish HR có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website TMĐT Jellyfish HR, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Website TMĐT Jellyfish HR chỉ đóng vai trò là nơi để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc.

-          Nghĩa vụ của Ban quản lý website Jellyfish HR

Website TMĐT Jellyfish HR chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website TMĐT Jellyfish HR trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các khách hàng và người sử dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR.

Website TMĐT Jellyfish HR chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website TMĐT Jellyfish HR.

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website TMĐT Jellyfish HR ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm công việc của và phát triển tại thị trường nước ngoài của Thành viên và nhu cầu tìm kiếm ứng viên thích hợp của các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.

Website TMĐT Jellyfish HR có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/ đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm pháp Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT Jellyfish HR và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website TMĐT Jellyfish HR không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

Xây dựng và công bố công khai trên Website TMĐT Jellyfish HR quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người sử dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với nhau (giữa ứng viên và nhà tuyển dụng hoặc ngược lại) hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, sẽ cung cấp cho thành viên thông tin về ứng viên/nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định.

+ Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

2. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng trên website Jellyfish HR

2.1. Quyền và nghĩa vụ của nhà tuyển dụng trên website Jellyfish HR

Quyền của nhà tuyển dụng trên website Jellyfish HR

Khi ký hợp đồng trở thành Khách hàng của Website TMĐT Jellyfish HR và được cty Jellyfish HR chấp thuận, Khách hàng sẽ được Website Jellyfish HR đăng tin tuyển dụng các vị trí công việc theo yêu cầu.

Khách hàng sẽ được nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR gửi các thông tin ứng viên ứng tuyển vào các vị trí thông tin đã đăng tuyển trên Website TMĐT Jellyfish HR.

Khách hàng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT Jellyfish HR hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website TMĐT Jellyfish HR. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website TMĐT Jellyfish HR giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT Jellyfish HR hoặc được gửi trực tiếp đến các Khách hàng.

Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT Jellyfish HR trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website TMĐT Jellyfish HR.

Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng trên website Jellyfish HR

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT Jellyfish HR về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin tuyển dụng của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT Jellyfish HR để đăng tải lên Website TMĐT Jellyfish HR là chính xác và hoàn chỉnh. Khách hàng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website TMĐT Jellyfish HR là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

Là người sử dụng, Khách hàng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Khách hàng không được phép làm nhưng điều như: cung cấp những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Khách hàng không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Khách hàng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ.

Khách hàng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT Jellyfish HR. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT Jellyfish HR cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT Jellyfish HR trong bản Quy chế này.

Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT Jellyfish HR dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT Jellyfish HR.

Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Website TMĐT Jellyfish HR cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Website TMĐT Jellyfish HR.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của người ứng tuyển trên website Jellyfish HR

Quyền của người ứng tuyển trên website Jellyfish HR

Người ứng tuyển có quyền tiếp cận với các thông tin tuyển dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR. Gửi hồ sơ để ứng tuyển các vị trí công việc cụ thể hoặc nhờ Website TMĐT Jellyfish HR tư vấn công việc phù hợp.

Người ứng tuyển sẽ được nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR tư vấn, hỗ trợ ứng tuyển và hướng dẫn phỏng vấn thử, hoàn toàn miễn phí.

Người ứng tuyển sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT Jellyfish HR hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website TMĐT Jellyfish HR. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website TMĐT Jellyfish HR giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT Jellyfish HR hoặc được gửi trực tiếp đến các ứng viên.

Người ứng tuyển có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT Jellyfish HR trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website TMĐT Jellyfish HR.

Nghĩa vụ của người ứng tuyển trên website Jellyfish HR

Người ứng tuyển nhận thức và đồng ý rằng có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Ứng viên đăng tải trên Website TMĐT Jellyfish HR.

Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng ứng viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian).

3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

- Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Website TMĐT Jellyfish HR, Website TMĐT Jellyfish HR cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Website TMĐT Jellyfish HR khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Website TMĐT Jellyfish HR để tìm được giải pháp phù hợp. Website TMĐT Jellyfish HR sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT Jellyfish HR phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Jellyfish HR tại:

Điện thoại (84 28) 6659 5314;


Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau:

 

Ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. Jellyfish HR sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Website TMĐT Jellyfish HR sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không giải quyết được thông qua hòa giải thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Toà án sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

 

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

 

 

 


Nakazono Shinjiro

 

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

——————

Số:  01/JFHR-QCTMDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 11  tháng 04 năm 2018

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT JELLYFISHHR.COM

 

I.       Nguyên tắc chung

- Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với tất cả các Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) jellyfishhr.com

- Các thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT jellyfishhr.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

- Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin việc làm. Website sàn giao dịch TMĐT jellyfishhr.com không yêu cầu thành viên phải đăng ký tài khoản khi tham gia. Khi Thành viên đồng ý sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Sau khi đồng ý sử dụng dịch vụ của Jellyfish HR, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II.    Quy định chung

- Tên miền và Địa chỉ giao dịch: Sàn giao dịch TMĐT jellyfishhr.com do Công ty TNHH Jellyfish HR sở hữu và quản lý, tên miền và địa chỉ giao dịch là: http://jellyfishhr.com/

- Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT jellyfishhr.com là các cá nhận, tổ chức hoạt động hợp pháp.

III.    Quy trình giao dịch

1.Quy trình đăng tải hồ sơ trực tuyến dành cho ứng viên:

Bước 1: Truy cập vào website https://jellyfishhr.com/

Bước 2: Bấm vào nút Ứng tuyển ngay.


 

Bước 3: Người tìm việc nhập đầy đủ thông tin như mẫu:

+ Họ tên

+ Số điện thoại

+ Email

+ Tỉnh/ Thành phố

+ Ngành nghề

   + Ngoại ngữ chọn trình độ tương ứng ở mỗi ngôn ngữ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp

   + Tải hồ sơ đính kèm, định dạng doc, docx, pdf.

- Người tìm việc click chọn những công việc hấp dẫn đối với bản thân mình và gửi CV cho công việc đó.

Bước 4: Ban quản lý Website Jellyfish HR kiểm duyệt thông tin.

- Chuyên viên từ Jellyfish HR sẽ nhận thông tin và kiểm duyệt thông tin trước khi gửi thông tin của ứng viên cho khách hàng của Jellyfish HR.

- Chuyên viên từ Jellyfish HR cũng dựa vào thông tin của ứng viên cung cấp để tìm công việc phù hợp và giới thiệu cho ứng viên.

2. Quy trình đăng thông tin tuyển dụng:

- Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin tuyển dụng công việc qua email hoặc văn bản bao gồm: Chức vụ, vị trí, mức lương, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng, quyền lợi.

- Bước 2: Nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR sẽ kiểm duyệt các thông tin khách hàng cung cấp là phù hợp với các quy định của Website TMĐT Jellyfish HR

- Bước 3: Nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR sẽ đăng tin tuyển dụng theo thông tin Khách hàng đã cung cấp lên Website TMĐT Jellyfish HR:


- Bước 4: Kiểm duyệt thông tin


Các thông tin đăng tải đảm bảo đầy đủ, đúng chính tả, thống nhất với nhau, không vi phạm các quy định về đăng tin nói chung.

Các thông tin đăng tuyển đều có ngành nghề rõ ràng và thông tin liên hệ của nhân viên phụ trách tuyển vị trí đó.

3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

- Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Website TMĐT Jellyfish HR, Website TMĐT Jellyfish HR cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Website TMĐT Jellyfish HR khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Website TMĐT Jellyfish HR để tìm được giải pháp phù hợp. Website TMĐT Jellyfish HR sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.

- Bước 1: Thông báo cho Jellyfish HR:

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT Jellyfish HR phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Jellyfish HR tại:

Điện thoại (84 28) 6659 5314;


Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau:

 

Bước 2: Tiếp nhận thông tin và đề xuất phương án

Ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. Jellyfish HR sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Bước 3: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Website TMĐT Jellyfish HR sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

 

IV.    Quy trình thanh toán

Hiện tại sàn giao dịch jellyfishhr.com không thu bất cứ khoản phí nào của người tìm việc.

Quy trình thanh toán của khách hàng:

Bước 1:

Sau khi Nhà tuyển dụng lựa chọn được ứng viên phù hợp do bên Jellyfish HR giới thiệu, và ứng viên đồng ý kí vào thư mời làm việc của nhà tuyển dụng. Jellyfish HR sẽ tiến hành làm thủ tục yêu cầu thanh toán theo thỏa thuận đã kí và gửi sang cho nhà tuyển dụng xác nhận phí tuyển dụng tại ngày đầu tiên ứng viên đi làm.

Bước 2:

Nhà tuyển dụng xác nhận và phản hồi lại cho Jellyfish HR

Bước 3:

Jellyfish HR xuất hóa đơn và gửi cùng yêu cầu thanh toán sang cho nhà tuyển dụng. Thời hạn thanh toán được xác định rõ trong hợp đồng đã kí giữa 2 bên.

Bước 4:

Nhà tuyển dụng tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Trong quá trình bảo đảm, nếu có trường hợp ứng viên nghỉ việc. Jellyfish HR sẽ tiến hành thủ tục hoàn lại phí theo mức độ bảo hành đã kí kết với bên nhà tuyển dụng (Thông thường sẽ là hoàn phí 80% nếu ứng viên nghỉ ở tháng thứ nhất, 50% nếu ứng viên nghỉ ở tháng thứ 2).

V.       Đảm bảo an toàn giao dịch

- Quản lý thông tin của khách hàng: Khi đăng tin tuyển dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR, khách hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin doanh nghiệp, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Website TMĐT Jellyfish HR đưa vào dữ liệu quản lý.

- Khi đã sử dụng Website Jellyfish HR: Thành viên phải ký cam kết về uy tín về thông tin, đối với ứng viên là thông tin tiểu sử, thông tin về đơn xin việc. Đối với khách hàng thông tin về công việc đúng với tiêu đề, mô tả đã cung cấp cho Website TMĐT Jellyfish HR.

- Cơ chế gửi khiếu nại về đăng tin dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về những thông tin đăng sai trên Website TMĐT Jellyfish HR. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng phản ánh tùy theo mức độ, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

VI.       Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Jellyfish HR. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật vì nó là một phần quan trọng nhằm quản lý việc sử dụng các dịch vụ Jellyfish HR và các trang Web Jellyfish HR.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Website TMĐT Jellyfish HR có thể lấy những thông tin cá nhân bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động, số fax (Website TMĐT Jellyfish HR không chỉ lấy giới hạn trong những thông tin trên mà có thể lấy thêm những thông tin khác).

Website TMĐT Jellyfish HR sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua trang web, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ sử dụng những thông tin đó để cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin Website TMĐT Jellyfish HR nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ Website TMĐT Jellyfish HR, bao gồm những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR nếu bạn không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của bạn, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ liên hệ với bạn bằng email với những chi tiết về sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo của Website TMĐT Jellyfish HR, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Website TMĐT Jellyfish HR thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Website TMĐT Jellyfish HR.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Website TMĐT Jellyfish HR, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Jellyfish HR có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website TMĐT Jellyfish HR, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website TMĐT Jellyfish HR hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của Jellyfish HR. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ Website TMĐT Jellyfish HR.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Thông tin cá nhân có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp Jellyfish HR quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ Jellyfish HR cho bạn:

·         Các Đơn vị quảng cáo;

·         Các Nhà tuyển dụng;

·         Các đối tác chiến lược làm việc với Jellyfish HR để cung cấp các Dịch vụ Jellyfish HR hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ Jellyfish HR và/hoặc các trang Web Jellyfish HR;

·         Các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu hoặc được ủy quyền để thực hiện chức năng liên quan, trong phạm vi quy định của luật pháp hoặc liên quan đến các lệnh và phán quyết của tòa án;

·         Các tư vấn chuyên nghiệp của Jellyfish HR khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho Jellyfish HR;

·         Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Jellyfish HR không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

 

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Jellyfish HR

Tầng 4, Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Website TMĐT Jellyfish HR qua điện thoại hoặc email để yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn.

Ngoài người quản trị Website TMĐT Jellyfish HR hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website TMĐT Jellyfish HR ra, bạn là người duy nhất được biết thông tin cá nhân của mình.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Jellyfish HR có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu Website TMĐT Jellyfish HR chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu Website TMĐT Jellyfish HR dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

 1. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng:

Website TMĐT Jellyfish HR có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Website TMĐT Jellyfish HR thu thập thông tin qua trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Website TMĐT Jellyfish HR dùng tường lửa trên các máy chủ.

Website TMĐT Jellyfish HR duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Thông tin cá nhân của thành viên trên Website TMĐT Jellyfish HR được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website TMĐT Jellyfish HR. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website TMĐT Jellyfish HR sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến hr@jellyfishhr.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Ban quản lý Website TMĐT Jellyfish HR cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 48 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

VII.    Quản lý thông tin xấu

 1. Quy định đăng tin:

Các thông tin tuyển dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR phải có đầy đủ các thông tin: tên việc làm, mức lương, ngành nghề, mô tả công việc, yêu cầu công việc, thông tin liên hệ.

Website TMĐT Jellyfish HR phải bảo mật thông tin của nhà tuyển dụng, không để lộ thông tin nhà tuyển dụng trong các tin tuyển dụng.

 1. Danh sách hàng hóa/dịch vụ cấm

Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR đề ra.

Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Thành viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian).

Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR

Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Jellyfish HR hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng/ Thành Viên.

Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.

Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.

 1. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Jellyfish HR sẽ nhận thông tin từ khách hàng. Sau đó đội ngũ nhân viên của Jellyfish HR sẽ biên tập nội dung phù hợp và đăng trên website.

Thông tin trên website chỉ có Jellyfish HR đăng tải và quản lý, các tổ chức bên ngoài không thể kiểm soát thông tin trên website.

VIII.    Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

-         Để bảo đảm an toàn, bạn có thể thoát ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Website Jellyfish HR. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

-         Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Jellyfish HR có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

-         Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT Jellyfish HR vui lòng gửi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Jellyfish HR tại:

Điện thoại (84 28) 6659 5314;

Email: hr@jellyfishhr.com

-         Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau:


 

IX.          Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT jellyfishhr.com

1. Quyền của Ban quản lý website TMĐT Jellyfish HR:

-         Website TMĐT Jellyfish HR sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin Thành viên dự định đăng tải trên Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Website TMĐT Jellyfish HR không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website TMĐT Jellyfish HR có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.

-         Website TMĐT Jellyfish HR có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Website TMĐT Jellyfish HR hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Website TMĐT Jellyfish HR có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Khách hàng nếu Website TMĐT Jellyfish HR phát hiện Khách hàng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Khách hàng tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Website TMĐT Jellyfish HR có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website TMĐT Jellyfish HR, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

-         Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

-         Website TMĐT Jellyfish HR chỉ đóng vai trò là nơi để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website jellyfishhr.com

-         Website TMĐT Jellyfish HR chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website TMĐT Jellyfish HR trong điều kiện và phạm vi cho phép.

-         Website TMĐT Jellyfish HR sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các khách hàng và người sử dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Website TMĐT Jellyfish HR chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Website TMĐT Jellyfish HR sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website TMĐT Jellyfish HR ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm công việc của và phát triển tại thị trường nước ngoài của Thành viên và nhu cầu tìm kiếm ứng viên thích hợp của các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.

-         Website TMĐT Jellyfish HR có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/ đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm pháp Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

-         Website TMĐT Jellyfish HR sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-         Website TMĐT Jellyfish HR sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT Jellyfish HR và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website TMĐT Jellyfish HR không phải chịu trách nhiệm liên đới.

-         Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

-         Xây dựng và công bố công khai trên Website TMĐT Jellyfish HR quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-         Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người sử dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

-         Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

-         Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

-         Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

-         Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-         Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-         Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với nhau (giữa ứng viên và nhà tuyển dụng hoặc ngược lại) hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, sẽ cung cấp cho thành viên thông tin về ứng viên/nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

-         Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định.

+ Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

X.    Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website jellyfishhr.com

1.      Quyền và nghĩa vụ của nhà tuyển dụng trên website Jellyfish HR

Quyền của nhà tuyển dụng trên website Jellyfish HR

-         Khi ký hợp đồng trở thành Khách hàng của Website TMĐT Jellyfish HR và được cty Jellyfish HR chấp thuận, Khách hàng sẽ được Website Jellyfish HR đăng tin tuyển dụng các vị trí công việc theo yêu cầu.

-         Khách hàng sẽ được nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR gửi các thông tin ứng viên ứng tuyển vào các vị trí thông tin đã đăng tuyển trên Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Khách hàng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT Jellyfish HR hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website TMĐT Jellyfish HR. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website TMĐT Jellyfish HR giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT Jellyfish HR hoặc được gửi trực tiếp đến các Khách hàng.

-         Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT Jellyfish HR trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website TMĐT Jellyfish HR.

Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng trên website Jellyfish HR

-         Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT Jellyfish HR về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin tuyển dụng của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

-         Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT Jellyfish HR để đăng tải lên Website TMĐT Jellyfish HR là chính xác và hoàn chỉnh. Khách hàng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website TMĐT Jellyfish HR là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

-         Là người sử dụng, Khách hàng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Khách hàng không được phép làm nhưng điều như: cung cấp những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Khách hàng không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Khách hàng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ.

-         Khách hàng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.

-         Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website TMĐT Jellyfish HR vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT Jellyfish HR. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

-         Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT Jellyfish HR cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT Jellyfish HR trong bản Quy chế này.

-         Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT Jellyfish HR dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Website TMĐT Jellyfish HR cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Website TMĐT Jellyfish HR.

2.      Quyền và nghĩa vụ của người ứng tuyển trên website Jellyfish HR

Quyền của người ứng tuyển trên website Jellyfish HR

-         Người ứng tuyển có quyền tiếp cận với các thông tin tuyển dụng trên Website TMĐT Jellyfish HR. Gửi hồ sơ để ứng tuyển các vị trí công việc cụ thể hoặc nhờ Website TMĐT Jellyfish HR tư vấn công việc phù hợp.

-         Người ứng tuyển sẽ được nhân viên của Website TMĐT Jellyfish HR tư vấn, hỗ trợ ứng tuyển và hướng dẫn phỏng vấn thử, hoàn toàn miễn phí.

-         Người ứng tuyển sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT Jellyfish HR hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website TMĐT Jellyfish HR. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website TMĐT Jellyfish HR giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT Jellyfish HR hoặc được gửi trực tiếp đến các ứng viên.

-         Người ứng tuyển có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT Jellyfish HR trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website TMĐT Jellyfish HR.

Nghĩa vụ của người ứng tuyển trên website Jellyfish HR

-         Người ứng tuyển nhận thức và đồng ý rằng có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Ứng viên đăng tải trên Website TMĐT Jellyfish HR.

-         Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng ứng viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian).

XI.       Điều khoản áp dụng

         Quy chế của Sàn giao dịch điện tử jellyfishhr.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử jellyfishhr.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử jellyfishhr.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế sàn giao dịch. Việc thành viên tiếp tục sử dụng sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XII.    Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi sử dụng jellyfishhr.com thì đồng nghĩa với việc họ đã chấp thuận theo quy chế này.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ jellyfishhr.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

·         Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử jellyfishhr.com

·         Công ty/Tổ chức: CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

·         Mã số thuế: 0106498508

·         Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

·         Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà TID, Số 4, Đường Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

·         Tel: 043 224 2220

·         Email: hr@jellyfishhr.com

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nakazono Shinjiro

 

Lên trên