Việc làm tại Bình Dương - Jellyfish HR

QC Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in QA/QC

500 - 600$
Bình Dương
21/10/2019
Lượt xem: 3852

Chief Accountanticon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience as chief accountant

1070 - 1300$
Bình Dương
08/10/2019
Lượt xem: 3698

Import-Export Staff (Urgent)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in export-import

~ 560$
Bình Dương
25/09/2019
Lượt xem: 4112

Sales Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience as a sales manager

850 - 1300$
Bình Dương
23/08/2019
Lượt xem: 4148

Sales Executive (Forklifts, reach trucks)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience

450 - 650$
Bình Dương
20/08/2019
Lượt xem: 4561

Molding Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in molding and metal processing

~ 1100$
Bình Dương
16/07/2019
Lượt xem: 4404

Site Construction Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 4 years of experience in construction management

~ 800$
Bình Dương
16/07/2019
Lượt xem: 4451

Factory Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 2 years of experience as a factory manager

~ 2000$
Bình Dương
12/07/2019
Lượt xem: 5913

General Affair (Admin) Supervisor - Bau Bang, Binh Duongicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience

500 - 700$
Bình Dương
12/07/2019
Lượt xem: 5158

Lập trình gia công Khuôn (CAM)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc về lập trình khuôn

Thương lượng
Bình Dương
11/07/2019
Lượt xem: 4392
Lên trên