Việc làm tại Bình Dương - Jellyfish HR

Sales Executive (Forklifts, reach trucks)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience

450 - 650$
Bình Dương
20/08/2019
Lượt xem: 2278

Molding Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in molding and metal processing

~ 1100$
Bình Dương
16/07/2019
Lượt xem: 2147

Site Construction Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 4 years of experience in construction management

~ 800$
Bình Dương
16/07/2019
Lượt xem: 2167

Factory Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 2 years of experience as a factory manager

~ 2000$
Bình Dương
12/07/2019
Lượt xem: 3593

General Affair (Admin) Supervisor - Bau Bang, Binh Duongicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience

500 - 700$
Bình Dương
12/07/2019
Lượt xem: 2772

Lập trình gia công Khuôn (CAM)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc về lập trình khuôn

Thương lượng
Bình Dương
11/07/2019
Lượt xem: 2239

QC Engineericon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience in QC

600 - 800$
Bình Dương
10/07/2019
Lượt xem: 2312

Sales Staff (Male)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Male, Good English or Korean, at least 2 years of experience in sales

400 - 600$
Bình Dương
10/07/2019
Lượt xem: 2403

Chief Accountanticon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 3 years of experience as chief accountant

1000 - 1300$
Bình Dương
10/07/2019
Lượt xem: 2063

Production Planner

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 3-year experience as the same position (production & material planner)

~ 1200$
Bình Dương
08/07/2019
Lượt xem: 2206
Lên trên