Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

Team Lead (C# .NET ASP.NET VUEJS)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

10+ Years of experience working on enterprise software projects utilizing C#, .NET, SQL Server, and front-end frameworks like VueJS

2200 - 3700$
Hồ Chí Minh
07/01/2019
Lượt xem: 8165

Senior DevOpsicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

3+ years experience with enterprise level cloud design and 2+ years experience with AWS. Design experience in an enterprise environment

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
28/12/2018
Lượt xem: 8420

Senior Java Software Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Proven working experience in Java development - at least 5 years

1300 - 2600$
Hồ Chí Minh
21/12/2018
Lượt xem: 8261

SAP Senior PGicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

More than 3 years' experience in ABAP (Knowledge of BAPI, ABAP-Object)

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
21/12/2018
Lượt xem: 8315

Front-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm code HTML5 + CSS3 từ 1 năm trở lên theo chuẩn W3C. 23 ~ 29 tuổi

370 - 570$
Hồ Chí Minh
20/12/2018
Lượt xem: 8407

Senior System Integration Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 3-year experience in a related position

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/12/2018
Lượt xem: 9321

Senior Unity Games Developer (Engine Unity, C#) icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm phát triển game

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
14/12/2018
Lượt xem: 8581

Senior Unity Games Developer (Engine Unity, C#)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

At least 03 years of experience with game development

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
14/12/2018
Lượt xem: 8587

Senior AI (Python)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience with Python and MySQL

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
13/12/2018
Lượt xem: 8762

Project Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience in working in the IT industry for more than 10 years

~ 2000$
Hồ Chí Minh
11/12/2018
Lượt xem: 7684
Lên trên