Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

Node JS developer (Junior)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Having experience development with Node.js

600 - 1200$
Hồ Chí Minh
30/01/2019
Lượt xem: 10112

Android Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Proficient with Android Java, Must have experience in Kotlin

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
30/01/2019
Lượt xem: 8514

Project Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học ngành CNTT/IT , hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác có liên quan đến CNTT

1100 - 1700$
Hồ Chí Minh
29/01/2019
Lượt xem: 8854

Kỹ sư ITicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

25 - 40万円
Nhật Bản
29/01/2019
Lượt xem: 8572

Sr. Game Product Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3+ years of experience in consumer web or social media

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
25/01/2019
Lượt xem: 9087

Software Programmer (Java Developer) No experience is required!icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Java core, JSP/Servlet, Spring/Spring Boot framework, TypeScript, Reactjs, Nodejs, MyBatis. Age: ~ 25 years old

~ 350$
Hồ Chí Minh
24/01/2019
Lượt xem: 8443

Software Programmer (.NET Developer) No experience is required!icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

C#, VB, ASP, MVC, WPF, WCF

350 - 350$
Hồ Chí Minh
24/01/2019
Lượt xem: 8178

Technical Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Web application development experience with at least 5 years with Java and the Spring framework

2000 - 3000$
Hồ Chí Minh
23/01/2019
Lượt xem: 10678

Kỹ sư cầu nối (làm việc tại Nhật)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT

30 - 40万円
Nhật Bản
22/01/2019
Lượt xem: 8775

SNS Operation Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, have experience in operating SNS

600 - 700$
Hồ Chí Minh
21/01/2019
Lượt xem: 9177
Lên trên