Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

BSE FOR ANDROIDicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học, tuổi từ 28 - 40

2000 - 3000$
Nhật Bản
28/02/2019
Lượt xem: 7050

Project Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

A minimum of 2 years experience in project management

1000 - 1800$
Đà Nẵng
27/02/2019
Lượt xem: 10112

Senior Web Full-Stack Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum 04 years experiences in professional web-app development

800 - 1500$
Đà Nẵng
27/02/2019
Lượt xem: 9832

Senior Fullstack Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

2-3 years experience in web development

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 8146

Senior Android Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Experience: 3-4 years

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
25/02/2019
Lượt xem: 8206

IT COMTOR N2icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam/nữ tuổi từ 23~28, Tiếng Nhật N2 trở lên ᴥƯu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty IT

500 - 800$
Đà Nẵng
21/02/2019
Lượt xem: 10106

Fullstack .NET Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3+ years of hands-on software development experience in a software company - Experienced in Typescript/ NodeJS/ Angular…

870 - 1500$
Hồ Chí Minh
14/02/2019
Lượt xem: 8321

Senior Java Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

J2EE development - 2 years or more

870 - 1300$
Hồ Chí Minh
14/02/2019
Lượt xem: 8361

Site Reliability Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3+ years experience in Software Development or debugging/troubleshooting or System Administration

~ 1300$
Hồ Chí Minh
14/02/2019
Lượt xem: 8770

iOS Team Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Solid experience of developing multiple screen size mobile application in several OS versions. Age: 27 ~ 40 years old

1200 - 2000$
Hồ Chí Minh
30/01/2019
Lượt xem: 8549
Lên trên