Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

2D Artisticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Age: 25 ~ 35 years old. Experience in graphic design using Adobe Photoshop

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
22/04/2019
Lượt xem: 9473

IT Comtor (định hướng BrSE)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Comtor

600 - 1500$
Đà Nẵng
22/04/2019
Lượt xem: 12190

Business Development Specialist (IT Blockchain)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Minimum 5 to 7-year experience in business development, and more than 5-year experience in a managerial role.

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
22/04/2019
Lượt xem: 8535

Senior React Native Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2-year experience with Javascript, NodeJS.

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
19/04/2019
Lượt xem: 8531

Technical Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum 5-year experience in project development.

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
19/04/2019
Lượt xem: 8286

Mobile Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum 3-5 year experience in project development for mobile

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
19/04/2019
Lượt xem: 8283

PHP developer for Gameicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Age: 25 ~ 30 years old; Knowledge, experience in software development on PHP (Java or C # or Ruby) & HTML / CSS & JavaScript

700 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/04/2019
Lượt xem: 8521

BrSE FI/CO (onsite in Japan)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

30 - 40万円
Nhật Bản
17/04/2019
Lượt xem: 8474

BrSE (onsite in Japan)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

30 - 40万円
Nhật Bản
17/04/2019
Lượt xem: 8386

Fullstack Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 1800$
Hà Nội
17/04/2019
Lượt xem: 8524
Lên trên