Việc làm ngành IT - Phần mềm - Jellyfish HR

Development Managericon_hot

Giám đốc

Tiếng Nhật N2

10+ years’ experience in software development and more than 5 years’ experience in management

~ 2400$
Đà Nẵng
27/07/2021
Lượt xem: 174

Technician Leader

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

1~3 years of experience as Team Leader

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
27/07/2021
Lượt xem: 166

Technical Specialist (Android)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3+ years of hands–on experience on Android App development

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
27/07/2021
Lượt xem: 169

Technical leader (mobile)

Quản lý

Tiếng Nhật N3

5+ years’ experience in mobile application development

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
27/07/2021
Lượt xem: 154

Senior System Analyst

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

5~10 years’ experience as Software Analyst or Business Analyst for Based Software Solutions

700 - 1200$
Hà Nội
27/07/2021
Lượt xem: 145

BACKEND NODEJS

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên làm Backend với NodeJs

Thương lượng
Hà Nội
27/07/2021
Lượt xem: 168

Automation Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years of experience in test automation with Selenium WebDriver

600 - 2000$
Hồ Chí Minh
24/06/2021
Lượt xem: 8659

Senior Javaicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có khả năng xây dựng, quản trị Core project

~ 2000$
Hà Nội
23/06/2021
Lượt xem: 1526

IT Engineer (.NET)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc với C# từ 1 năm trở lên, có khả năng sử dụng WPF, WCF

600 - 1500$
Hà Nội
23/06/2021
Lượt xem: 1352

Junior IT Engineer (Java)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Làm việc được với Java Core, Java frameworks

600 - 1200$
Hà Nội
23/06/2021
Lượt xem: 1494
Lên trên